Bedrifter får støtte til energitiltak

Bedrifter får støtte til energitiltak
– med inntil 50 % av investeringskostnad

Fra 24. november kan bedrifter søke om støtte til å gjennomføre ulike typer energitiltak. Dette gjelder blant annet installasjon av varmepumper som støttes med inntil 50 % av investeringskostnad.

Nyhet hentet fra Norsk varmepumpe forening novap.no
Av Bård Baardsen.

Energitilskuddsordningen har søknadsfrist 11. desember.
Ordningen gjelder for bedrifter med strømintensitet på 3 %, regnet ut slik at strømkostnadene for bedrifter første halvår 2022 må utgjøre minst 3 % av omsetningen. Ordningen er tredelt med støtte til strømkostnader, ENØK-tiltak og lånegarantiordningen. For å få støtte til strømkostnader er det en forutsetning at energikartlegging er gjennomført. Hvis man i tillegg til energikartlegging investerer minimum 50 000 kroner i energitiltak øker støttesatsen for strømstøtte fra 25 til 45 prosent (gjelder for strømpris over 70 øre).

Støtten krever at bedriften utfører en energikartlegging, for eksempel gjennom Enovas mal, og legger denne ved søknaden. Revisor eller regnskapsfører må signere og godkjenne søknaden.

Energitilskuddsordningen administreres av Enova som også har opprettet en egen nettside for ordningen:

www.energitilskuddsordningen.no

Avgrensninger i ordningen

ENØK-tiltak som er gjennomført før 1. oktober 2022 får ikke støtte. Høyeste utbetaling per bedrift er 5 millioner kroner hvor maksimum 3,5 millioner kan gå til direkte strømstøtte per bedrift.

Bedrifter som mottar tilskudd kan ikke ta ut utbytte i 2023.

Ikke legg budsjettet for lavt

Bedrifter trenger ikke å innhente tilbud for enøk-tiltak, bare lage et budsjett for hva tiltaket skal koste.

Senere får de refundert ut fra faktiske kostnader, så lenge det er innenfor budsjettet. Derfor er det viktig ikke å legge budsjettet for lavt – blir faktiske kostnader høyere, blir det ingen refusjon for kostnader over budsjett.

Kriterier for varmepumper

Det er begrensninger i hvilke varmepumpesystemer som kan motta støtte gjennom ordningen. De kriteriene som gjelder for ulike typer av varmepumper er som følger:

Væske-til-vann varmepumper

Strøm- og varmemengdemåling etableres slik at varmepumpeanleggets effektfaktor (COP), årsvarmefaktor (SCOP) og energidekningsgrad kan avleses/beregnes. Tilknyttes akkumulatortank. Energimerke A+ for produkter under 70 kW (middels klima). Ved fyllingsmengde over 10 kg per krets GWP < 750

Luft-til-vann varmepumper

Strøm- og varmemengdemåling etableres slik at varmepumpeanleggets effektfaktor (COP), årsvarmefaktor (SCOP) og energidekningsgrad kan avleses/beregnes. Tilknyttes akkumulatortank. Energimerke A+ for produkter under 70 kW (middels klima). Skal kunne levere varme til bygget ved minus 15 grader. Ved fyllingsmengde over 6 kg per krets GWP < 750

Luft-til-luft varmepumper

Energimerke A+ for produkter under 12 kW (middels klima). Skal kunne levere varme til bygget ved minus 15 grader. GWP < 750