Støtte fra Enova til varmepumpe og fjerning av oljefyr får du gjennom Enovatilskuddet. Vi forteller deg hvordan.

HVA ER ENOVATILSKUDD?

Enovatilskudd er en statlig støtteordning for å gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig. Du kan få støtte fra Enova til både varmepumpe og fjerning av oljefyr. Både til nye boliger, eksisterende boliger og rehabilitering.

HVILKE TILTAK GIR ENOVA-STØTTE?

Du kan få støtte fra Enova til å bytte til varmepumper av ulike slag. Både bergvarme- (væske-vann), luft til vann-, og avtrekksvarmepumpe støttes av Enova. I tillegg får du tilskudd til å bytte ut oljefyring, oljekamin og oljetank. Vi tilbyr en rekke varmeløsninger som gir deg rett på Enovatilskuddet.

HVORDAN KAN JEG FÅ ENOVA-STØTTE?

Enovatilskudd blir utbetalt etter at du har installert ny og miljøvennlig oppvarming.

Prosessen er enkel og består av følgende prosess:
1. Du installerer varmepumpe
2. Registrer kvittering/faktura på Enova sine hjemmesider
3. Mottar utbetaling
Merk: Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Du kan med andre ord ikke installere nye varmeløsninger selv.

HVOR MYE ENOVA-STØTTE KAN JEG FÅ?

Hvor mye støtte fra Enova du vil få, kommer an på hvilken varmeløsning du velger. Husk at du kan gjøre flere miljøvennlige tiltak og få støtte til flere samtidig.

For mer informasjon om Enovatilskudd, – ta kontakt så hjelper vi deg.

ENERGIVERKET VANT PRIS – FLEST ENOVA-SØKNADER

Energiverket er kåret til klimaprisen Årets Enovatilskudd-bedrift de to siste årene for klimainnsatsen. Prisene ble delt ut på hovedkontoret vårt i Råde 1.mars 2017 og på rådhuset i Råde 3.mai 2018.

Klimaprisen Årets Enovatilskudd-bedrift deles ut til det firmaet de mener har gjort størst innsats for å fremme energi- og klimavennlige løsninger i norske boliger. Bedriftene vurderes både etter hvor mange tiltak de har gjennomført, hvor fornøyde kundene er og hvordan de skaper oppmerksomhet om energi- og klimatiltak boligeierne kan gjøre.