Solcellepaneler

Ved hjelp av solcellepaneler kan man bruke solenergi til å produsere strøm til egen bolig. Energien brukes til å drifte en varmepumpe, eget forbruk eller man kan med plusskundeavtale selge overskytende energi til nettleverandør.

Solceller på taket fra Energiverket kan være en god inversering
Solceller på taket fra Energiverket kan være en god inversering

Solcellepaneler – slik fungerer det

Solstrålene treffer solcellene som genererer energi i form elektrisitet (likestrøm) som via en likeretter endres til vekselstrøm. Likeretteren er den eneste komponenten i solcellepakken som ikke er plassert på taket. Den plasseres på et egnet sted, og tilknyttes husets sikringsskap. Et solstrømsystem er ikke avhengig av et vannbårent varmeanlegg, og dermed ingen akkumulatortanke eller pumpestasjon.

Elektrisiteten som solcellene produserer tar alltid den letteste veien til brukerstedet. Det betyr at det er huset som først og fremst benytter strømmen som produseres. Et eventuelt produksjonsoverskudd er pr. i dag ikke lønnsomt å lagre, men selges videre tilbake til strømnettet.

Hvor passer det med solcellepanel?

Hvor mange kWh som kan produseres er avhengig av geografisk plassering, antall solcellepaneler, takvinkel, lokal skyggepåvirkning, og klimaforhold. Solcellepanelene monteres på taket med hjelp av takfester og aluminiumskinner. Våre solcellepakker passer til taksteintak, plateslått tak, og papptak.

Selge og kjøpe strøm

Den delen av solcelleproduksjonen som benyttes direkte i huset er «gratis». Besparingen tilsvarer summen av: nettleie, strømpris (kWh prisen), og avgifter. Den strømmen du ikke bruker selv føres tilbake til nettet, og blir i stedet til inntekt. Din nettleverandør betaler deg Norpool spot-pris.

Vedlikehold og garantier

Din solcellepakke fra Energiverket er beregnes å leve i minst 25-30 år som er omtrent det samme som for teglstein. Blir det nødvendig å bytte taket før dette kan solcellepanelene løftes av og monteres tilbake.

Minimalt vedlikehold – trygt med lange garantier

Solpanelene skal ikke rengjøres, da det er risiko for at det blir riper i glasset. La regn og vind gjøre jobben. La snøen ligge, den glir ned av seg selv. Energiverket`s solcellepaneler har høy kvalitet som betyr at vi kan gi en lang effektgaranti.

Få støtte til å installere el-produksjon fra solceller

Skal du ha el-produksjon fra solceller, må du ikke gå glipp av Enovatilskuddet. Dette er en statlig støtteordning som skal gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig.

EL-PRODUKSJON FRA SOLCELLER – FÅ STØTTE FRA ENOVA!

Du kan få støtte fra Enova til el-produksjon fra for eksempel solceller. søk på enova.no

HVORDAN KAN JEG FÅ ENOVA-STØTTE?

Enovatilskuddet blir utbetalt etter at du har installert løsningen. Energiverket leverte flest søknader 2 år på rad og vant klimaprisen fra Enova.

Prosessen er enkel, du

  • installerer løsningen
  • registrerer kvittering/faktura på Enova.no
  • mottar utbetaling

Merk: Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Energiverket har spesialister som installerer solcellepanel for deg. Støtteordningene forandrer seg med jevne mellomrom – sjekk derfor selv hvilke muligheter du har. Energiverket stiller ingen garanti for støtte, da dette er utenfor Energiverkets kontroll og ansvarsområde.

Ta kontakte Energiverket for mer informasjon.

Befaring