Hybridpaneler solceller og solfangere kombinert med varmepumper

Økt strømproduksjon og superlading av borehullet med hybridpaneler solceller og solfangere

Våre innovative hybridpaneler som kombinerer funksjonaliteten av solceller og solfangere i ett og samme panel, er det perfekte valget for huseiere og næringsbygg med borehull og bergvarme. Disse hybridpanelene forbedrer ikke bare effektiviteten til dine varmepumper, men de bidrar også til betydelige energibesparelser.

Hybridpaneler solceller og solfangere

Hybridpaneler solceller og solfangere gir deg flere store fordeler, du produserer egen strøm, du fyller borehullet med energi og lagrer til senere bruk, bergvarmeanlegget får bedre driftsbetingelser og øker energibesparelsen til nivåer du ikke trodde var mulig. Installasjonen på taket blir i tillegg halve prisen fordi solceller og solfangere er i samme panel. Disse hybridpanelene er også designet for å maksimere strømproduksjonen ved å avkjøle solcellene, noe som ikke bare forbedrer effektiviteten, men også forlenger levetiden til solcellene. Våre lokale case-studier fra Østfold, Oslo, Follo, Buskerud og Vestfold illustrerer hvordan hybridpaneler effektivt kan integreres i eksisterende systemer for å levere mer energi og bedre ytelse. Hydropanel gir deg det beste av solpanel og solfangere.
Opplev den ultimate sikkerheten og effektiviteten med våre innovative hybridpaneler! Dualsun garanterer at temperaturen aldri overstiger 65 grader Celsius, selv i situasjoner med stagnasjon (uten sirkulasjon). Dette betyr ingen risiko for koking av væsken – en bekymring som er helt fremmed for våre systemer. Velg en løsning som kombinerer holdbarhet og topp moderne teknologi for din ro og sikkerhet!

Hybridpanel fra Dualsun - bakside og forside.
Hybridpanel bakside og forside(solceller og solfangere i samme panel). På forsiden av panelet ser du solcellene og på baksiden ser du kanalene til fangerene som også kjøler ned panelet for mer effektiv drift. Bilde fra Dualsun.

Forbedret Varmepumpedrift med hybridpaneler solceller og solfangere

En av de største fordelene med hybridpaneler, i tillegg til at solceller og solfangere er i samme panel, er hvordan de hever temperaturene fra borehullet, noe som gir optimal varmepumpedrift. Dette reduserer strømforbruket og øker samtidig kompressorens levetid ved å minimere risikoen for driftsforstyrrelser. Disse forbedringene er essensielle for å sikre en jevn og effektiv varmepumpedrift gjennom hele året.

Bergvarme og hybridpaneler - solceller og solfangere
Bergvarme og hybridpaneler – solceller og solfangere. Bilde fra Dualsun.

Har du for lite borehull?

Når du installerer et bergvarmeanlegg er størrelsen på varmepumpen tilpasset borehullet. Dersom du ikke har boret tilstrekkelig når du installerte varmepumpen kan dette føre til redusert besparelse eller i værste fall permafrost i borehullet. Det kan være flere grunner til at borehullet er for grunt. Du kan ha bygd på huset, forbruket kan ha endret seg med flere beboere, du kan ha byttet varmepumpe til en som er mer effektiv som krever mer borehull og dersom det er boret for mange år tilbake kan det også være at det er feil-dimensjonert da kunnskapen rundt detter ikke var god nok. Våre hybridpaneler kan kompensere for grunt borehull slik at du får utnyttet potensialet til varmepumpen din.

Økonomiske Fordeler

Implementering av hybridpaneler solceller og solfangere gir ikke bare tekniske fordeler, men også økonomiske. Våre analyser viser at du kan se en reduksjon i energikostnader og en forbedret return on investment (ROI) – og i de fleste tilfeller vil besparelsen mer enn doble seg over tid sammenlignet med tradisjonelle solcellesystemer i følge beregninger og målinger gjort av Dualsun.

Derfor skal du velge hybridpaneler solceller og solfangere:

Solceller og solfangere i ett panel = Hybridpanel
Bra for solceller:
Avkjøling av solcellene
– Øker strømproduksjonen
– Forlenger levetiden
Bra for varmepumpen:
Høyere temperaturer fra borehullet
– Øker effektiviteten og reduserer strømforbruket
– Reduserer bruk av elektrisk spiss og øker varmeeffekten
– Øker kompressorens levetid
– Reduserer risikoen for driftsforstyrrelser
Bra for borehullet:
Lading av borehullet
– Gjenoppretter energibalansen i kalde borehull
– Hever temperaturen hele året
– Muliggjør større effektuttak
– Forhindrer frysing og reduserer fare for skade på kollektoren
– Muliggjør en større og mer effektiv varme- pumpe uten supplerende boring

Hybridpaneler solceller og solfangere representerer en fremtid der energieffektivitet og optimalisering går hånd i hånd med moderne teknologi. Ved å velge hybridpaneler kan du transformere din energibruk og oppnå betydelige besparelser. Er du interessert i å lære mer eller ønsker en tilpasset vurdering av dine behov, ta kontakt med oss i dag!

Vi har informasjonsmøte om hybridpaneler og varmepumper

Kostnad og Markedstrender:

Takket være økt etterspørsel og forbedringer i produksjonsteknikker har prisen på hybridpaneler falt betydelig, noe som gjør dem tilgjengelige for flere forbrukere.

Ta kontakte Energiverket for mer informasjon om hybridpaneler

Hvor passer det med hybridpaneler?

Hvor mange kWh som kan produseres er avhengig av geografisk plassering, antall solcellepaneler, takvinkel, lokal skyggepåvirkning, og klimaforhold. Hybridpanelene monteres på taket med hjelp av takfester og aluminiumskinner. Våre solcellepakker passer til taksteintak, plateslått tak, og papptak. Vi har gode løsninger for næringsbygg og private boliger.

Selge og kjøpe strøm

Den delen av solcelleproduksjonen som benyttes direkte i bygget er «gratis». Besparingen tilsvarer summen av: nettleie, strømpris (kWh prisen), og avgifter. Den strømmen du ikke bruker selv føres tilbake til nettet, og blir i stedet til inntekt. Din nettleverandør betaler deg Norpool spot-pris.

HVORDAN KAN JEG FÅ ENOVA-STØTTE?

Enovatilskuddet blir utbetalt etter at du har installert løsningen. Energiverket leverte flest søknader 2 år på rad og vant klimaprisen fra Enova.

Prosessen er enkel:
Som bedrift søker du før du installerer.
Som privat:

  • installerer løsningen
  • registrerer kvittering/faktura på Enova.no
  • mottar utbetaling

Det er lett å tenke at solenergi har liten effekt her i kalde og mørke Norge. Sannheten er at utnyttelse av solenergi i mange tilfeller kan være et gunstig energitiltak. Et energitiltak som utnytter en av våre aller mest fornybare energikilder. Både Hydropanel, solcellepanel og solfangere kvalifiserer til støtte pr dags dato.

Det er lett å tenke at solenergi har liten effekt her i kalde og mørke Norge. Sannheten er at utnyttelse av solenergi i mange tilfeller kan være et gunstig energitiltak. Et energitiltak som utnytter en av våre aller mest fornybare energikilder.
AKTUELLE ENERGITILTAK SOM GIR STØTTE FRA ENOVA:

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/solenergi

Merk: Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Energiverket har spesialister som installerer hybridpanel for deg. Støtteordningene forandrer seg med jevne mellomrom – sjekk derfor selv hvilke muligheter du har. Energiverket stiller ingen garanti for støtte, da dette er utenfor Energiverkets kontroll og ansvarsområde.

Ta kontakte Energiverket for mer informasjon om hybridpaneler