De fleste velger Bergvarme!

Antallet husstander som har valgt å installere bergvarme har økt den siste tiden. Lang levetid, stabil drift og den typen varmepumpe som gir best besparelse med tanke på strømregningen er nok en del av årsaken til økningen. Med de energiprisene vi har i dag og utsiktene for høye energipriser i årene som kommer vil nok denne trenden bare fortsette.

  • 33 % økning for luft-til-vann-varmepumper
  • 53 % økning for væske-til-vann-varmepumper

KLIKK HER for å lese mer