Klimaprisen fra Enova gav storfint besøk

Energiverket er kåret til landets beste til å fremme energi- og klimavennlige løsninger i norske boliger.

Energiverket AS mottok onsdag 1. mars Klimaprisen med både fylkesordfører Ole Haabeth, Rådes ordfører René Rafshol, varaordfører Frederikke Stensrød og representanter fra ENOVA, Norsk Varmepumpe forening og Klima Østfold tilstede.

Energi- og klimavennlige løsninger

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og deler ut prisen Årets Enovatilskudd-bedrift til det selskapet de mener har gjort størst innsats for å fremme energi- og klimavennlige løsninger i norske boliger. Bedriftene vurderes både etter antall tiltak de har gjennomført, hvor fornøyde kundene er og hvordan de fremmer og utfører energi- og klimatiltak.

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for energitiltak i boliger. Gjennom Enovatilskuddet har du som boligeier rett til å få tilbake deler av utgiftene når du investerer i energismarte løsninger.

Energiverket AS

Energiverket har som målsetning å bli den ledende aktøren på fornybar energi i Norge. Selskapet prosjekterer, leverer og monterer varmepumpe-anlegg og solvarme til boliger og næring. Kundene er utbyggere, boligeiere og borettslag. Selskapet bytter også ut mye oljefyrer.

Fornøyde kunder

Markedsdirektør Audhild Kvam fra ENOVA kunne fortelle at de hadde støttet norske husholdninger med 6400 tiltak det siste året. Her fremhevet hun Øst- og Vestfold bedriften, og begrunnet valget av prisvinner slik:

– Energiverket er de som best fremmer energisparende og miljøvennlige oppvarmingsløsninger og det selskapet som har desidert flest prosjekt der ENOVA har gitt støtte gjennom tilskuddet. De har vært enestående til å markedsføre både seg selv og de tilskuddsordninger vi har. Ikke minst er de gode til å få fornøyde kunder ved å gjøre en god jobb og følge opp i etterkant. En verdig vinner.

Hun understreket også hvor viktig nabopraten var for å spre informasjon, og at fornøyde kunder fikk i gang praten og dermed økte bevisstheten om miljøvennlige tiltak. Seniorrådgiver Anne Marie Abelgaard og Mari Tegnander Soligard fra ENOVA var også med på markeringen.

Markedsdirektør Audhild Kvam fra ENOVA og Richard Granskogli Daglig leder i Energiverket
Markedsdirektør Audhild Kvam fra ENOVA og Richard Granskogli Daglig leder i Energiverket

Viktig kompetansesenter

Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth la ikke skjul på at han var stolt, og syntes det å ta Klima og miljøpriser hjem til fylket bidro til å sette oss på kartet når det gjelder overgangen til et mer klimavennlig samfunn.

– Jeg er stolt på vegne av fylket og at vi har en bedrift som utmerker seg på denne måten. Et godt eksempel til etterfølgelse for resten av næringslivet i fylket som må ta steget over i en grønnere utvikling. Jeg håper de fortsetter denne utviklingen, slik at de blir et viktig kompetansesenter for innbyggere og næringsliv i Østfold. Både fylkesordfører og Martin Norderhaug fra Klima Østfold gratulerte med Klimaprisen.

Fylkesordfører Ole Haabeth på besøk hos Energiverket
Fylkesordfører Ole Haabeth på besøk hos Energiverket.

Viktig aktør i miljøsaken

Som kommune ønsker Råde å være ledende på miljø og klima, kunne ordfører René Rafshol fortelle.

– Energiverket er en fremoverlent bedrift som gjør en kjempeviktig jobb i miljøsaken. Når man har en lederstjerne som dere er det en motivasjonsfaktor for kommunen og ikke minst en utfordring til innbyggerne til å installere ny miljøvennlig teknologi.

Han fortsatte med å forklare hvor avgjørende det er det Energiverket gjør i dag med å informere på alle plattformer i alle kanaler. En ny offensiv miljøplan er på trappene, og her er prisvinneren en viktig aktør.

Ordfører i Råde, René Rafshol, hos Energiverket
Ordfører i Råde, René Rafshol, hos Energiverket

Jobbet systematisk med spesialisering

Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk varmepumpeforening (NOVAP) synes det har vært spennende å følge den prisvinnende bedriften på veien fra liten bedrift til gjennom systematisk spesialisering og god markedsføring  å bli en betydelig og synlig aktør i markedet.

– Mange kaller seg spesialister, Det vi trenger er sånne som Energiverket. Gode å informere være synlige og følge hele kundereisen, inkludert det å følge opp kundene i etterkant. Vær stolte av denne prisen, den er fortjent.

Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk varmepumpeforening (NOVAP
Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk varmepumpeforening (NOVAP

Handler om mennesker

En strålende fornøyd Richard Granskogli, daglig leder i Energiverket, takket for prisen og nevnte hver ansatt og ga dem like stor del av æren. Noe av æren ga han også de fremmøtte:

– Dere er alle “do’ers”, det er ikke bare prat, men handling. Derfor lykkes dere og derfor lykkes vi. Vi har veldig tro på det vi gjør, vi jobber bare med dette og vi kan faget. Dette kombinert med handling gjør at vi lykkes. Men egentlig handler det om mennesker som får ting til å skje. Det er en flott gjeng vi har her, avslutter Granskogli.

Kontakt daglig leder Richard Granskogli for mer informasjon om Enovas klimapris.