Hva er en optimal sovetemperatur?

Har du diskutert sovetemperatur med partneren, eller bor du alene og aldri helt klarer å bestemme deg? 

Som vi alle vet, er en god natts søvn viktig for både kropp og sjel. Selv om det er mye som kan spille inn på hvorvidt du får en god natts søvn eller ikke, er temperaturen i rommet en viktig faktor. Som med all annen temperatur man skal oppbevare seg i over lengre tid, finnes det rom for individuell preferanse. Likevel bør man strebe etter å oppnå det Treningsforum.no kaller for en «snøhule» altså at soverommet bør være mørkt og nokså kaldt.

Soverommet bør være noe kaldere enn ellers i huset

Det kan være vanskelig å vite med sikkerhet akkurat hvilken temperatur som er best for søvnen. Selv ikke ekspertene klarer å bli helt enige, for selv om de fleste holder seg rimelig innenfor de samme grensene, varierer anbefalingene noe. Noen viser til at en optimal sovetemperatur er mellom 16 og 19 grader celsius, hvis man sover med pysjamas eller har på en dyne. Andre anbefaler en temperatur på 18-20 grader. Man kan vel derfor anta at man derfor får vurdere hva en selv liker, innenfor rimelighetens grenser.

Disse temperaturanbefalingene viser likevel at soverommet bør holde noe lavere temperatur, enn hva man har ellers  i huset. Tidligere har vi skrevet om at for det beste inneklimaet bør man ha en temperatur på mellom 19 og 20 grader i oppholdsrom, for at kroppen skal ha det best mulig.

Optimal sovetemperatur er termisk nøytralitet

For å sove best mulig, skal man så godt det lar seg gjøre forsøke å nå en termisk nøytral sovetemperatur. Det vil si at kroppen generer like mye varme som den mister til omgivelsene. Denne temperaturen ligger på rundt 30 grader. Dette stemmer overens med andre som mener at den optimale temperaturen å sove i uten klær eller dyne, ligger på 30-32 grader celsius.

På natten mister kroppen noe av evnen sin til å regulere kroppstemperaturen, og dette kan føre til at du våkner opp for kald eller varm. Generelt er det sånn at hvis kroppstemperaturen blir for lav i for kalde rom, vil kroppen bruke energi og ressurser på å varme opp kroppstemperaturen, men i for varme rom vil kroppen bruke energi på å produsere svette. Dette går imot prinsippet om å spare på energien når man sover. Igjen, man bør altså forsøke å oppnå en termonøytralitet inntil kroppen som ligger på rundt 30 grader.

Hvorfor har temperatur så mye å si når vi skal sove?

I en mer primitiv periode av menneskenes eksistens, hadde temperaturen mye å si for søvnen. Det er ikke noe tvil om at mørket påvirker kroppen når vi skal sove, men temperaturen har kanskje enda mer å si. Man sovner raskere i et kjølig soverom. Helt siden urtiden har kroppen og menneskenes instinkter tilpasset seg kaldere temperaturer om natten. Kroppen merker at det blir kjøligere om kvelden, og forbereder seg på søvn. Man kan altså si at det er en biologisk klokke som forteller oss når vi skal sove.

Anbefaler ikke å lufte hele natten

Mange liker å la vinduet stå oppe hele natten, for å sørge for at man får kontinuerlig frisk luft in på soverommet. Likevel er ikke dette alltid å anbefale om det er kaldt ute. Selv om det er passe sovetemperatur når man legger seg, vil utetemperaturen synke i løpet av natten. Dette kan også by på søvnproblemer. Som nevnt blir kroppen dårligere til å regulere kroppstemperatur om natten, og man blir ekstra sensitiv til for lave eller høye temperaturer. Hvis det derfor blir kaldere i løpet av natten, kan dette føre til at man våkner fra REM-søvnen, som er den dypeste søvnen man kan oppnå.

Hvis man likevel plages av dårlig inneluft i løpet av natten, om man lukker vinduet, kan man selvfølgelig sette på en ovn under det åpne vinduet, men dette vil naturlig nok føre til høyere strømregninger i lengden. Om man skulle velge å lufte mye, bør man dessuten sørge for god lufting mellom yttervegg og møbler, på kalde vinterdager. Om man lufter for lenge, blir rommet utsatt for å bli totalt nedkjølt, og kalde vegger mot varme vegger kan føre til kondens og muggsopp.

Vil du vinne et gavekort på luft/vann eller væske/vann-varmepumpe til 100 000 kroner?

[maxbutton id=”5″ ]