Hva er F-gass?

En varmepumpe inneholder F-gasser. For å unngå at disse gassene skal  bidra til global oppvarming, om den slipper ut, finnes det en forordning som setter krav til de som monterer en pumpe og arbeider med gassen.

F-gass er en samlebetegnelse for de fluorholdige drivhusgassene HydroFluorKarboner (HFK), PerFluorKarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6). Mens noen drivhusgasser slik som CO2 og metan er naturlig forekommende, fremstilles såkalte F-gasser industrielt. Disse gassene, i likhet med blant annet CO2 kan bidra til global oppvarming om de slipper ut.

F-gasser finnes i mange varmepumper og skifter mellom væskeform og gassform. På den måten kan gassene hente varme utenfra og avgi den inne i boligen.

EUs F-gassforordning

For noen år siden kom EU med en F-gassforordning som Norge har forpliktet seg til. Det viktigste med denne forordningen er at det settes krav til ting som lekkasjekontroll og forsvarlig håndtering av kuldemedier i anlegg som inneholder F-gasser.

Et riktig montert og vedlikeholdt varmepumpeanlegg skal være tett og ikke lekke gass ut i omgivelsene.  Derfor er det nå krav om at alle som skal montere og demontere varmepumper med F-gass må ha gyldig sertifikat for dette. Det må også forhandlerne av varmepumper. Dette er en av grunnene til at det ikke lenger er lov for privatpersoner å selv installere en varmepumpe i egen bolig, slik det tidligere har vært muligheter for.

Skal også redusere bruk av F-gasser

I tillegg til at alt personell som håndterer F-gasser må ha gyldig sertifisering, forplikter Norge også gjennom forordningen til å fase ned bruken av F-gasser. Det gjøres ved at produsenter av produkter som inneholder F-gasser tilpasser seg ved å bruke fluorgasser med lavere potensial for global oppvarming, eller andre alternativer generelt. Noen F-gasser forurenser nemlig mer enn andre. Et eksempel på en F-gass som ofte blir foretrukket på bakgrunn av bedre miljøprofil er R32-gass.

Vil du ha en gratis befaring og energiberegning av huset?

[maxbutton id=”3″ ]