Hva er forskjellen på varmekilder av høy og lav kvalitet?

Å velge riktig varmekilde for seg og sine behov, er en viktig del av det å gå over til oppvarming ved hjelp av varmepumper. Selv om samme varmekilde ikke alltid passer for alle, skilles det ofte mellom høy- og lavkvalitets varmekilder til varmepumper. Jørn Stene, foreleser ved NTNU forklarer dette nærmere.

Hva vil det si at en varmekilde er av høy eller lav kvalitet?

Det er mange ulike varmekilder man kan benytte seg av om man ønsker en varmepumpe. Det som i stor grad er med og avgjør om en varmekilde ansees som høy eller lav kvalitet, er hvorvidt varmekilden klarer å holde en jevn temperatur hele året, og at det holder en så høy temperatur som mulig.

For å bli sett på som en høykvalitets varmekilde, bør varmekilden altså være tilgjengelig med en tilfredsstillende og høy gjennomsnittstemperatur også gjennom fyringssesongen. Det er her varmekilder av lav kvalitet faller fra. Varmepumper som bruker dette vil nemlig ofte ikke klare å hente ut varme på de kaldeste dagene, på tross av at det er nettopp da man har størst behov for varmen.

Luft omtales som en varmekilde av lav kvalitet

Luft er en varmekilde med mange fordeler. Likevel er det denne kilden mange omtaler som lav kvalitet. Jo kaldere uteluften er, desto mindre energi kan man hente ut for å bruke til oppvarming. Det vil si at når det er kaldt ute, og luften ikke lenger inneholder plussgrader, vil varmepumpen ikke fungere som den skal og vi må supplere med ekstra oppvarming – såkalt spisslastvarme.

Behovet for å bruke mer strøm om vinteren, gjør at besparelsen synker noe i forhold til en varmepumpe som vil fungere like godt hele året.

Hva er varmekilder av høy kvalitet?

Jørn Stene, som er førsteamanuensis ved Institutt for energi- og prosessteknikk på NTNU,  skriver i en artikkel at høykvalitets varmekilder er grunnvann, berg, sjøvann, jord, avtrekksluft og gråvann, også kjent som avløpsvann. Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) nevner i tillegg at man kan bruke kloakk. Stene poengterer at varmepumper som benytter disse kildene av høy kvalitet, har tilnærmet full varmeeffekt selv på de kaldeste dagene.

Det er likevel viktig å bemerke seg at det ikke er mulig å grave etter kilder av høyere kvalitet over alt, og da kan luft være et godt alternativ.

Luft er ikke en dårlig varmekilde

På tross av å bli kategorisert som «lav kvalitet», vil det ikke si at luft/luft eller luft/vann-varmepumper er dårlige. Faktisk er det dette flest i Norge har. Luft har mange klare fordeler, hvor kanskje den største er at luft er kilden som er lettest tilgjengelig. Som nevnt kan man ikke grave etter for eksempel bergvarme alle steder, men en luftpumpe kan installeres tilnærmet overalt.