Hva er kjerneboring?

Kjerneboring benytter diamanter til å skjære seg gjennom betong, sten eller armering. Det kan være nødvendig å benytte for å kunne gjøre de nødvendige forberedelsene for å installere en varmepumpe. Man kan også gjøre prosessen rundt å tømme en oljetank lettere ved hjelp av kjerneboring.

Å gjøre klart til å installere en varmepumpe, eller å tømme en oljetank, er prosjekter som ofte lar seg løse uten større utfordringer. I noen tilfeller vil man derimot ha behov for ekstra service for at det skal la seg gjennomføre. Et eksempel på dette er kjerneboring som kan bidra til å dra opp prisen på prosjektet for de som har behov for å få gjennomført dette.

Hva er kjerneboring?

Kjerneboring brukes til å skjære gjennom materialer eller etablering slik som betong, vegger laget av sten eller armering.  For å gjennomføre en kjerneboring benytter man seg av et elektrisk eller hydraulsk bor som er utstyrt med et rørformet bor. Dette boret har segmenter med diamanter faststøpt i enden. Det bidrar til at boret enkelt kan skjære seg gjennom harde materialer.

En vanlig grunn til å ha behov for å komme seg gjennom nettopp disse hardere metallene, er for å etablere hull til gjennomføring av rør eller kabler i forbindelse med etablering av nye oppvarmingssystemer, eller til ventilasjon, sier Tor Jarle Kransberg fra Moby Entreprenør AS.

Kjerneboring kan spare deg penger ved tømming av oljetank

I 2020 vil som de fleste nå er klar over, oljefyringsforbudet i Norge trå i kraft. Da er det mange som må/bør tømme oljetanken de har stående hjemme. I mange tilfeller vil dette dessverre kunne by på problemer. Oljefyreieren kan ha bygget inngangspartier, eller lagt gulv for uteplasser, garasjer eller liknende over oljefyren, noe som kan gjøre oppgravingen av tanken uforholdsmessig dyrt eller krevende, forklarer Kransberg.

I disse tilfellene kan kjerneboring bidra til en alternativ løsning. Det kan nemlig benyttes til å få tilkomst til oljetanker som ligger under bakken. Da kan man lage hull, slik at man kan tømme tanken, rengjøre og etterfylle den med erstatningsmasse.

Bildet er publisert med tillatelse fra Tor Jarle Kransberg fra Moby Entreprenør AS.