Hva sier forsikringsselskapene om du oppdager lekkasje fra oljetanken

1.januar 2020 ble forbudet mot oppvarming av boliger med fossil olje og parafin iverksatt. Ettersom en oljelekkasje kan få drastiske økonomiske konsekvenser, er spørsmålet nå hvordan forsikringsselskapene vil stille seg.

For bare noen få år siden ble det anslått at det fortsatt var 250-300.000 nedgravde tanker i Norge. Vi i Energiverket har i en årrekke erstattet flest oljefyrer i Norge med vannbårne varmepumper, og ville gjerne høre hva forsikringsselskapene sier nå som forbudet er en realitet. Vi har spurt kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring, forebyggelsesekspert Øyvind Setnes i forsikringsselskapet Tryg og kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige noen spørsmål rundt potensielle lekkasjer fra tanker.

Ønsker du å vite hva du kan spare ved å erstatte oljefyren med varmepumpe?

[maxbutton id=”3″ ]

Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring. Foto: Codan

Hvor mange nedgravde tanker er det i Norge i dag?

– Miljødirektoratet anslo i 2017 at rundt 270.000 nedgravde oljetanker vil gå ut av bruk idet forbudet trer i kraft. Enkelte kommuner har god oversikt over opprinnelig antall og hvor stor andel som er gravd opp, mens andre har store mørketall. 

Hva gjør boligeier om man oppdager oljelekkasje?

– Akutt forurensning skal varsles til brannvesenet via nødnummer 110. Alle som oppdager akutt forurensing har etter forurensingsloven en plikt til å si fra om dette. Dette gjelder uavhengig av om det er du som har forårsaket forurensingen eller ikke.

Hvilke konsekvenser kan en oljelekkasje medføre?

Codan har selv hatt erfaring med uheldige kunder som har opplevd oljelekkasjer. – Du har som tankeier ansvar for alle skader som er forårsaket av oljelekkasjen. Kommunen eller Miljødirektoratet kan pålegge deg å rydde opp etter forurensningen. Oljelekkasjer kan i alvorlige tilfelle medføre skader for mange millioner kroner. Og selv mindre utslipp kan være kostbare. I Codan har vi et eksempel der «kun» 20 liter parafin medførte skader for over 400.000 kroner, forklarer Richvoldsen.

Anita Loe fikk fjernet oljetanken sin da hun erstattet oljefyren med varmepumpe. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen inspiserer prosessen. Foto: Energiverket

Hvordan vil forsikringsselskapene stille seg ovenfor kunder som opplever oljelekkasje fra en nedgravd oljetank?

– Skader på egen eiendom som følge av lekkasje fra en frakoblet nedgravd oljetank er ikke dekket av forsikringen. Dette betyr at huseier selv må dekke disse kostnadene, sier Richvoldsen.

Hva er Codans råd til de som fortsatt sitter med et olje- eller parafinanlegg?

– Codans klare oppfordring er at man følger rådene fra kommunen og engasjerer et profesjonelt firma til å håndtere oljetanken på en forskriftsmessig måte. Å fjerne en tank koster i området 5.000 – 30.000 kroner. Det er lite sammenlignet med både den miljømessige og kostnadsmessige risikoen oljetanken representerer, avslutter Codans kommunikasjonssjef.

Lurer du på om vannbåren varmepumpe er noe for deg?

[maxbutton id=”3″ ]

Forebyggelsesekspert i Tryg, Øyvind Setnes. Foto: Tryg

Setnes i Tryg har ingen tall over hvor mange nedgravde oljetanker som finnes i Norge. Dette er gjengs med mange kommuner som heller ikke har oppdaterte tall over innbyggernes nedgravde tanker. Det betyr også at det finnes svært mange boligeiere som har kjøpt boliger uten å vite at det ligger eldre tanker nedgravd på tomten.

Hva gjør boligeier om man oppdager oljelekkasje?

Først og fremst er man er pliktig til å varsle lokalt brannvesen, sier Setnes. Vi anbefaler også at du tar kontakt med forsikringsselskapet for å høre om det er dekning for denne type skader. Det er viktig å komme tidlig i gang med saneringsarbeidet, så vi anbefaler at man tar kontakt med selskaper som er spesialister på området.

Hvilke konsekvenser kan en oljelekkasje medføre?

Skadene kan bli omfattende på både bolig og hageanlegg, og bolig kan bli ubeboelig. De mest alvorlige skadene er når olje siger ned i drikkevannskilder. En kommer lett i ansvar når det gjelder forurensning. Olje sprer seg raskt, spesielt ved nedbør, og vil kunne gi skade både på ens egen eiendom og andres. Også offentlige områder kan berøres, som vassdrag og dyreliv i disse, i følge forebyggelseseksperten.

Hvordan stiller Tryg seg ovenfor kunder som opplever lekkasje fra en nedgravd oljetank?

Ettersom fyring med olje ikke er tillatt vil ikke tanken være lovlig å ha i drift lenger, i følge Setnes. Skjer lekkasjen i forbindelse med frakobling og oppgraving for fjerning vil lekkasjeskade erstattes for kundens eiendom. Man kan også komme i ansvar for skade for andre som nevnt over. Det er knyttet ansvarsforsikring til bygningsforsikringen.

Dersom tanken er koblet til boligen vil ansvarsforsikringen kunne benyttes. For tanker som ikke er tilkoblet vil disse ikke være del av bygningen og dermed ikke omfattet av ansvarsforsikringen. Da vil følgene måtte vurderes under ansvarsforsikring knyttet til innboforsikringen. Den dekker ansvar som en pådrar seg som privatperson (i motsetning til å være knyttet til bygning).

Hva er Trygs råd de som fortsatt sitter med olje- eller parafinanlegg?

– Vårt råd er å følge de anvisinger som myndighetene har gitt, og gjøre de tiltakene som trengs for å sikre eller fjerne tankene. I all hovedsak må profesjonell aktør benyttes. Det vil raskt være uaktsomt å prøve slikt selv. Lekkasje i forbindelse med at en gjør dette selv vil kunne medføre en avkortning i erstatningen. Lar man en tank stå uten å gjøre noe med den, vil det kunne gå hull på den og restolje renne ut. Selv om tanken er tømt vil det i de aller fleste tilfeller være olje igjen i bunnen av tanken. Går det hull enten under, eller slik at den fylles med vann, blir det lekkasjer som kan pågå over tid uten at man er klar over dem, disse er ofte store og vanskelig å håndtere, avslutter Øyvind Setnes.

 

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Rysstad. Foto: Gjensidige

Heller ikke Rysstad & Co i Gjensidige har noe estimat på antall nedgravde tanker i Norge, men er tydelige på de store konsekvensene som kan oppstå ved en lekkasje.

Hva skal man gjøre dersom man oppdager en oljelekkasje?

Rysstad henviser til Naturvernforbundets informasjonsportal «Oljefri.no» vedrørende fremgangsmåte ved oppdagelse av en lekkasje. – De har beskrevet dette ganske godt på sine hjemmesider (link til oljefri.no sin artikkel om oljelekkasje)

Hvilke konsekvenser kan en oljelekkasje medføre?

En oljelekkasje kan medføre svært store forurensningsskader for naturen, hagen og boligen. Boliger kan fort bli ubeboelige avhengig av mengde, da det kan bli som å «bo i en bensinstasjon» når oljen eller parafinen trenger inn. Det er også omfattende, krevende og ikke minsttidkrevende reparasjoner som gjerne må til. Etter brann så er nok olje- og parafinskader en av de siste bygningsskadene man ønsker å oppleve, i følge Rysstad.

Hvordan vil forsikringsselskapene stille seg ovenfor kunder som opplever oljelekkasje fra en nedgravd olje/parafintank?

– Det er nok forskjellig fra selskap til selskap, men at man følger de lover og regler som gjelder, og som har vært såpass godt varsel og substituert, bør man forvente av kundene.

Hva er Gjensidiges råd til de som fortsatt sitter med et olje- eller parafinanlegg?

– Om du vet at du har en olje-/parafintank som ikke er sanert av fagkyndig så bør man gjøre dette «i går», avslutter kommunikasjonssjef Rysstad.

Vi hjelper deg med å erstatte oljefyren med vannbåren varmepumpe?

[maxbutton id=”3″ ]