Hva sparer du på å ha et bergvarme-anlegg?

Har du hørt om bergvarmepumper? Hva om du kunne redusere energiforbruket med 80 %? Med NIBE varmepumper fra Energiverket kan du det. Og ikke bare det, bergvarme som energikilde er i tillegg miljøvennlig, fornybar og gratis.

Mye å spare:


Å investere i et bergvarmeanlegg kan være en smart økonomisk beslutning for både husholdninger og bedrifter. Dette bærekraftige oppvarmingssystemet utnytter den naturlige varmen som lagres i jorden, og det kan gi betydelige besparelser på energiregningen din. Her er noen av fordelene med å installere et bergvarmeanlegg, basert på informasjon fra energiverket.no:

Reduserte Energikostnader:

Et bergvarmeanlegg kan gi opptil 80% besparelse på oppvarmingskostnader sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingsmetoder som elektrisitet, olje eller gass. Dette skyldes den effektive måten systemet utnytter den stabile temperaturen som finnes i jorden, selv om lufttemperaturen svinger.

Eksempel/anslag ved 75% besparelse:

Stipulert besparelse med bergvarmeanlegg –  ved et strømforbruk til oppvarming og varmt tappevann på 30.000kWt:

Med en strømpris på 1 krone og 50 øre pr kWt bety en årlig besparelse på ca kr 33.750,-
Dersom strømprisen er 2 krone pr kWt vil dette gi en årlig besparelse på ca kr 45.000,-
Dersom strømprisen er 2 kroner og 50 øre pr kWt vil dette gi en årlig besparelse på ca kr 56.250,-

Langsiktig Investering: Selv om kostnadene for å installere et bergvarme-anlegg kan være noe høyere enn for tradisjonelle systemer, er det en langsiktig investering som ofte gir avkastning på investeringen over tid. Lavere driftskostnader og økt energieffektivitet kan gjøre opp for de initiale kostnadene.

Miljøvennlig: Bergvarme er en ren og fornybar energikilde som bidrar til å redusere utslippene av klimagasser. Ved å velge bergvarme bidrar du til å redusere ditt økologiske fotavtrykk og beskytte miljøet.

Lavere Vedlikeholdskostnader: Bergvarme-anlegg krever vanligvis mindre vedlikehold sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingssystemer. De har færre bevegelige deler som kan gå i stykker, og de er kjent for sin pålitelighet.

I sum kan besparelsene ved installasjon av et bergvarmeanlegg være betydelige, og i tillegg til økonomiske fordeler bidrar du også til å bevare miljøet. Før du tar en beslutning, er det viktig å konsultere en erfaren fagperson som kan vurdere din spesifikke situasjon og hjelpe deg med å velge det beste oppvarmingssystemet for dine behov. Med riktig planlegging og installasjon kan et bergvarmeanlegg være en lønnsom investering på kort og lang sikt.

Bergvarmepumpe med fjell som energikilde:

Slik virker bergvarmepumper – litt forenklet

Væsken i slangen sirkuleres og varmes opp av solvarmen som er lagret under bakken eller havbunnen. Når væsken passerer gjennom varmepumpen, møter den et annet lukket system med en annen væske. Dette er et kjølemedium, som blir til gass ved veldig lav temperatur.

Denne gassen går videre til kompressoren, hvor den komprimeres og trykket øker. Dette gjør at temperaturen stiger kraftig. Til slutt, via kondensatoren, blir varmen avgitt til husets varmesystem. Samtidig går kuldemediet tilbake til flytende form, klar for å bli til gass – som igjen kan hente mer varmeenergi.

Få støtte fra Enova for å installere bergvarmepumpe

Skal du installere varmepumpe, må du ikke gå glipp av Enovatilskuddet. Dette er en statlig støtteordning som skal gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig.

Les mer her om hva Enova støtter

HVORDAN KAN JEG FÅ ENOVA-STØTTE?

Enovatilskuddet blir utbetalt etter at du har installert bergvarmepumpen eller annen ny og miljøvennlig oppvarming. Energiverket AS leverte flest søknader i Norge i fjor, en av flere årsaker til at vi vant klimaprisen fra Enova.

Stor test av varmepumper NIBE til topps!!