Hvilken innetemperatur gir best konsentrasjon?

Forskning viser at konsentrasjonen er høyest ved operative temperaturer på mellom 20 og 22 grader. Likevel er det viktig å ta hensyn til hva en selv synes er behagelig.

Juleferien er nå over, noe som betyr at voksne og barn er tilbake på skole eller jobb. Da øker også behovet for konsentrasjon. Forskning viser at temperaturen på rommet man sitter i, kan bidra til dårligere konsentrasjon. Med denne kunnskapen kan det være lurt å prøve seg frem, dersom rommet du sitter i er for kaldt eller varmt.

20-22 grader optimalt for konsentrasjon

Vi har tidligere skrevet om at den optimale innetemperaturen for nordmenn er mellom 20 og 22 grader. Innenfor dette området vil kroppen fungere så godt som mulig. Med disse temperaturene slipper man i større grad unna plager som astma, hodepine og trøtthet.

For lave eller for høye temperaturer kan virke negativt på prestasjon og arbeidsevne. Man kan altså få en bedre konsentrasjon med riktig temperatur inne der man arbeider. Norges astma- og allergiforbund bruker ofte uttrykket «Tjue er bra for hue» – altså at man tenker bedre. De påpeker også at ved oppvarmingsbehov på vinterhalvåret bør temperaturen holdes under 22 grader.

Mindre romkomfort er ikke eneste grunn til konsentrasjonsvansker i feiltempererte rom

Det er ikke kun mangelen på romkomfort som kan bidra til dårligere konsentrasjon i for kalde eller for varme rom. Ved feil temperaturer må nemlig kroppen bruke energi på å regulere kroppstemperaturen. Det vil si at energi du kunne brukt på å konsentrere deg om viktige oppgaver eller å lære, heller går med til å sørge for at kroppstemperaturen er optimal.

Varme rom kan derfor gjøre deg trøtt eller sliten. I kalde rom kan det være lettere å holde seg våken, men kroppen må uansett bruke energi på å holde deg varm i stedet.

Det er den operative temperaturen som teller

Når man sier at temperaturen i rommet man skal konsentrere seg i burde være på mellom 20 og 22 grader, er det den operative temperaturen som teller. Det vil si at man skal unngå spesielt kalde eller varme strålingskilder i nærheten av der du skal oppholde deg. Eksempler på dette er vinduer eller panelovner, hvor temperaturen vil variere fra ellers i rommet. For å oppnå den optimale romtemperaturen bør altså varmen være fordelt jevnt utover rommet.

Selvfølgelig vil hvilken temperatur man selv fungerer best i variere noe, og det kan derfor være lurt å ta på en ekstra genser eller å bruke en liten vifte for å regulere temperaturen. Dessuten kan også andre faktorer bidra til dårligere konsentrasjon, slik som støy eller lyssetting. Men det KAN i alle fall være en ide å forsøke ulike temperaturer og se hva som passer best for deg.