Hvis ikke varmepumpe, hva da?

I de fleste tilfeller vil man etter investering i en varmepumpe, inkludert finansieringskostnader, ha mer penger igjen i besparelse enn hva det koster å finansiere anlegget. Her skal vi forklare deg nærmere hvilke ulike faktorer du må ta hensyn til.

Dersom man ikke velger å installere en varmepumpe for å erstatte oljefyren, vil man normalt sett inklusiv alle kostnader som bereder, elektriker, el-kjel eller annet, ha en kostnad på 50.000,- til 80.000,- avhengig av hvilken løsning man velger.

Nedbetalingstiden for en bergvarmepumpe

Tar man da i betraktning et bergvarmeanlegg til for eksempel kr 200.000, vil differansen være på ca kr 120.000. Dette utgjør en merkostnad på kr 120.000 og det er dette du må ta utgangspunkt i når det gjelder nedbetalingstiden.

Tar vi utgangspunkt i en bolig med kr 30.000 i oppvarmings- og varmtvannskostnader med oljefyr og strøm, vil bergvarmepumpen ha en besparelse på 60 – 80%.  Det tilsvarer en besparelse på kr 18.000,- til 24.000,- i året.

Dette betyr at du vil ha en nedbetalingstid på oppgraderingen til bergvarmepumpe på mellom 5 til 7 år. Det er tiden det vil ta før du har spart inn 120.000,- som bergvarmeanlegget kostet deg ekstra. Tar man også med i betraktning at et NIBE bergvarmeanlegg har en levetid på 20 til 30 år, vil man potensielt spare hundretusenvis av kroner. Med så lang levetid vil du også ha mulighet til å betale den ned over lenger tid. I tillegg vet vi at en slik investering fører til en verdiøkningen på boligen din.

Nedbetalingstiden for en luft/vann-varmepumpe

Tilsvarende vil oppgraderingskostnaden til luft/vann-varmepumpeanlegg ligge på eksempelvis 120.000. Et slikt type anlegg gir deg en energibesparelse på 50 – 70%. Med et meget rimelig alternativt anlegg til kr 50.000,-  vil dette utgjøre en differanse på 70.000,-.

Tar vi opp igjen eksempelet ovenfor som hadde 30.000,- i oppvarmings- og varmtvannskostnader med oljefyr og strøm, vil 50 – 70% årlig besparelse av dette utgjøre 15.000,- til 21.000,- i året. Det gir deg en nedbetalingstid fra 3,3 år til 4,6 år før dette anlegget er tjent inn i kontra det rimeligste alternativet. En luft/vann-varmepumpe vil forøvrig ha en levetid på 10-15 år.

Argumentet mange bruker for å ikke investere med at «det er for dyrt» faller derfor i fisk. Spørsmålet er ikke om det er for dyrt, men hvor mange år du vil finansiere anlegget over. Om det tar deg som i bergvarme-eksempelet over, maksimalt 7 år til det er nedbetalt, vil du fra år 7 tjene/spare veldig mange tusenlapper hvert eneste år. Da har du mer penger til å bruke på andre ting.

Tiden med billige strømpriser kan gå mot slutten

Dersom man regner frem til år 20, vil man som i eksempelet over ha spart inn 260.000,- til 312.000,- totalt sett. Vi baserer dette på en kWt-pris på 1,- som forøvrig er en nøktern pris. Strømprisene er forventet å stige mot svenske og danske prisnivå de nærmeste årene, og disse har tradisjonelt ligget hhv 50% og 100% dyrere enn i Norge. Årsaken til prisøkningen i Norge er forventede oppgraderingskostnader av strømnettet over hele landet. Blant annet har antall elbiler på norske veier eksplodert de siste årene og kapasiteten må bygges ut for å kunne håndtere etterspørselen. Med potensielt doble strømpriser fra dagens nivå vil regnestykkene endre seg drastisk og den årlige besparelsen varmepumpen vil gi deg, blir enda viktigere.