Hvordan ble bergvarmepumpen oppfunnet?

Fra kulde til dusjvann og deretter varme for hele familien. I 1948 ble bergvarmepumpen oppfunnet ved et uhell. Oppfinnelsen startet nemlig som en fryser.

Varmepumpen er en ganske ny oppfinnelse. Flere oppfinneres navn kan nevnes i arbeidet mot de varmepumpene vi har i dag. Denne teksten handler forøvrig om Robert Webber, som er regnet som oppfinneren av den første bergvarmepumpen.

Robert C. Webber jobbet med en fryser i hjemmets kjeller i 1948. Frysere hadde allerede eksistert i flere år, så det var ikke en ny oppfinnelse. Webber ønsket derimot å forbedre fryseren sin. Han ville lage en fryser som var så kald at han kunne oppbevare kjøtt i flere år uten at det ble dårlig.

Det gikk heldigvis ikke helt som planlagt, og Robert klarte å brenne seg på fryseren. Egentlig skulle vannet som sirkulerte i fryseren være kaldt, men var i stedet brennende varmt.

Foto: Hentet fra Linkedin Slideshare

Gav varmt vann til hele familien

Webber ville ikke kaste prosjektet sitt, selv om det ikke ble slik han ville. Han koblet fryseren til husets varmtvannskjele, slik at denne kunne benytte det varme vannet Webber akkurat hadde oppdaget. Kjelen hadde tidligere ikke å gi nok varmtvann til huset, men med oppfinnelsen ble problemet løst

Webber fikk raskt et annet problem. Familien fikk plutselig for mye varmtvann til overs, og siden han var en oppfinner som ikke ville kaste bort ressurser, fant han til slutt en måte å bruke vannet til å varme opp andre deler av huset også. Den første bergvarmepumpen ble oppfunnet.

Varme til hele huset

Robert, smart som han var, sendte varmtvannet gjennom et kobberrør som var koblet til en liten elektrisk vifte. Vannet varmet opp røret og fikk viften til å blåse, og luften som ble blåst ut i rommet var varm. Det førte til at Robert kunne varme opp hele hjemmet sitt ved hjelp av det ekstra vannet. Da han så at oppfinnelsen var vellykket, skal han ha utviklet ideen videre med et anlegg i full størrelse.

Her skal han ha gravd ned kobberrør i bakken og sendt freon-gass gjennom, slik at gassen kunne samle grunnvarme. Gassen ble kondensert i hjemmets kjeller, gav fra seg varmen den hadde hentet opp fra bakken og ble deretter tvunget tilbake gjennom rørene for å hente ny varme. Med denne oppfinnelsen erstattet Robert raskt den gamle kullovnen sin, som tidligere var hjemmets viktigste varmekilde.

I dag kan man finne varmepumper i hundretusener av hjem over hele verden.