Jordvarmepumper

Har du hørt om jordvarmepumpe? Hva om du kunne redusere energiforbruket med 80 %? Med en NIBE bergvarmepumpe fra Energiverket kan du det. Og ikke bare det, bergvarme som energikilde er i tillegg miljøvennlig, fornybar og gratis.

Jordvarmepumpen utnytter bergvarmen

Bergvarme er solenergi lagret i fjellet, på sjøbunnen eller under gressplenen rett utenfor døren din. Hva som passer best hos deg, avhenger av omgivelsene, hvor mye energi boligen din trenger og hvilket varmesystem du har.

Begrepet «bergvarmepumpe», også kjent som en væske-vann varmepumpe, brukes ofte som et samlebegrep for varmepumper som henter energi fra under bakken eller fra sjøen. Det betyr at alle våre bergvarmepumper, også fungerer som jordvarmepumper.

Både varmer og svaler

Bergvarmepumpen gir deg enkel tilførsel av varmtvann og varme, og sørger for et behagelig og stabilt innemiljø – uansett hvor ekstremt været er utenfor. Og når solen steker, kan bergvarmepumpen brukes til air conditioning.

Lurer du på om bergvarmepumpe er noe for deg? Be om gratis befaring.

Hvordan fungerer en jordvarmepumpe?

Om sommeren lagres solenergien i jorden. Energien absorberes enten direkte som isolering eller som varme fra regn og luft i det ytterste jordlaget. Varmepumpen tar opp denne lagrede solenergien med en nedgravd kollektor. Kollektoren er en slange som er fylt med frostbeskyttet væske, og som er gravd 80 –100 cm ned i bakken. Lengden på slangen kan være mellom 250 til 400 meter, avhengig av valgt størrelse på varmepumpen. Det er en kostnadseffektiv metode å bruke denne energien til oppvarming. Mest effektivt energiopptak får man fra jordsmonn med et stort vanninnhold. En varmepumpe med jord som energikilde egner seg for hus med stor tomt.

Slik fungerer en jordvarmepumpe

Er det forskjell på en jordvarmepumpe og en bergvarmepumpe?

Selve varmepumpen er den samme – forskjellen ligger i hva slags type varmekilde som brukes, enten det er fjell eller berg, jord, grunnvann eller sjø. I alle tilfellene konsentrerer varmepumpen den lagrede energien fra energikilden, slik at den kan gi varmtvann til radiatorer, gulvvarme, bad og dusj.

Begrepet «bergvarmepumpe», også kjent som en væske-vann varmepumpe, brukes ofte som et samlebegrep for varmepumper som henter energi fra under bakken eller fra sjøen. Det betyr at alle våre bergvarmepumper, også fungerer som jordvarmepumper.

Slik fungerer en bergvarmepumpe – fjell eller berg som energikilde

Lenger ned i bakken finnes det såkalte overflatenære geotermiske laget, en varmekilde som holder tilnærmet konstant temperatur hele året. Varmepumpen henter opp lagret solenergi via en kollektor i et boret hull i fjellet. Boredybden kan variere mellom 90 og 200 meter, avhengig av størrelse på varmepumpen.

Denne typen systemer kan brukes til alle typer bygninger, store eller små, offentlige eller private. Det krever ikke stor plass, og borehullet kan bores selv i små hager.

Slik fungerer en bergvarmepumpe

 

Er jordvarmepumpe det rette valget for deg?

Om en jordvarmepumpe er det rette valget for deg avhenger av faktorer som bygningens energibehov, eksisterende oppvarmingssystemer og grunnforholdene der huset ligger. Kontakt oss i dag og vi vil hjelpe deg med å velge en varmepumpe med en energikilde som passer best for huset ditt.

Få støtte fra Enova for å installere jordvarmepumpe

Skal du installere jordvarmepumpe, må du ikke gå glipp av Enovatilskuddet. Dette er en statlig støtteordning som skal gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig.

FÅ STØTTE PÅ OPPTIL 40.000 KR

Du kan få støtte fra Enova til å installere varmepumper. Skal du installere jordvarmepumpe (væske-vann) kan du få opptil 30.000 kr i støtte, og skal du fjerne oljefyr kan du få 10.000 kr. Skal du gjøre begge deler, kan du med andre ord få støtte på opptil 40.000 kr.

På den måten får du både en kraftig rabatt på installasjon av bergvarmepumpen, samtidig som du reduserer varmeutgiftene med opptil 80 %. Det kaller vi vinn-vinn.

HVORDAN KAN JEG FÅ ENOVA-STØTTE?

Enovatilskuddet blir utbetalt etter at du har installert jordvarmepumpen eller annen ny og miljøvennlig oppvarming. Energiverket AS leverte flest søknader i Norge i fjor, en av flere årsaker til at vi vant klimaprisen fra Enova. Les forøvrig mer om støtteordningene på enova.no.

Prosessen er enkel, du

  • installerer bergvarmepumpen
  • registrerer kvittering/faktura på Enova.no
  • mottar utbetaling

Lurer du på om bergvarmepumpe er noe for deg? Be oss om gratis befaring!