Konkurranseregler

Ved å delta i konkurransen godkjenner du følgende konkurranseregler og vilkår:

Hvem kan delta?

Konkurransen er åpen for alle, men du må være 18 år eller eldre for å delta. Det tillates kun en registrering per deltaker. Dersom de samme kontaktopplysningene blir registrert flere ganger, er det den første registreringen som vil være gjeldende.

Deltakeren må være bosatt og ha fast adresse i Norge, og innenfor områdene som våre vi betjener(rundt Oslofjorden)

Opplysninger om konkurransedeltakere, som navn, epost og telefonnummer, vil brukes til å informere om trekningen og for distribusjon av premier. Ved å delta i konkurransen godtar man å bli kontaktet av Energiverket angående tilbud på varmeanlegg og/eller solanlegg. Samtykket gjelder inntil man ber om å bli avmeldt fra Energiverket telefonregister, og på tross av at man er registrert i reservasjonsregisteret. Energiverket håndterer personopplysninger i henhold til Personopplysningsloven. Energiverket utgir ikke opplysningene til tredjepart.

Konkurransen varighet

Konkurransen varer fra 1. oktober 2023 til 31. desember 2024. Energiverket forbeholder seg retten til å endre sluttdato dersom dette anses som nødvendig.

Hvordan kåres vinneren?

Vinneren av premien får et gavekort på kr 50.000,- som kan benyttes til å handle varmepumper og relatert utstyr på Energiverket AS Premien har en verdi av kr 50.000,- ink mva. Vinneren vil bli trukket etter endt konkurranse 31. desember 2024. Vinneren trekkes ved loddtrekning. Vinneren må på forespørsel fra Energiverket oppgi fullstendig navn, adresse og kontaktopplysninger for å få utlevert en eventuell premie. Vinneren informeres om konkurransen via telefon. Vinner vil også annonseres på Facebooksiden og nettsiden til Energiverket samt brukes i sin markedsføring. Premiene kan ikke byttes mot en annen premie, og kan ikke utbetales i kontanter.

Deltakerens ansvar

Når deltakeren tar tjenesten i bruk står vedkommende ansvarlig for at reglene følges. Deltakeren står selv ansvarlig for alt materiale hun/han deler via Energiverket

tjenester. Deltakeren skal ikke dele informasjon som er i strid med denne avtalen eller norsk lov. Innhold som deles i sammenheng med konkurransen kan ikke være krenkende for andre personer, være ærekrenkende, uttrykke hat eller forakt, være umoralsk, ha pornografisk innhold eller bidra til spredning av datavirus. Informasjon som er beskyttet av opphavsrett skal ikke deles uten samtykke fra rettighetshaveren eller hjemmel i lov. Deltakerne som vinner premier må samtykke til, innen rimelige grenser, å stille opp i reklamesammenheng for Energiverket og at deres personopplysninger kan brukes i den sammenheng.

Energiverkets ansvar

Energiverket står ikke ansvarlig for deltakerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som deltakeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut, eller gjør tilgjengelig på annen måte enn det som er tillatt i henhold til norsk lov. Energiverket fraskriver seg ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelse av data og/eller avbrudd i informasjonsflyt, forårsaket av brukerens eller tredje parts handling eller som følge av brudd.

Premie

Vinneren av premien får et gavekort på kr 50.000,- som kan benyttes til å handle varmepumper og relatert utstyr på Energiverket AS Premien har en verdi av kr 50.000,- ink mva. Premien kan ikke benyttes til å handle varer og tjenester fra underleverandører, men kun varer og tjenester Energiverket AS leverer selv.

Generelle betingelser

Premiene kan ikke benyttes sammen med andre kampanjer/tilbud/rabatter og premien må avtales senest innen mai juni 2024 hos Energiverket AS. Premien inkluderer ikke el arbeide og deler. Premiene kan ikke overdras/gis bort/selges til andre enn vinneren.

Deltakeren som vinner må selv betale sine utgifter i forbindelse med henting. Gevinsten vil være skattepliktig og vinneren må selv innrapportere dette til Skatteetaten. Deltakeren som vinner må selv betale den skatt som påløper. Energiverket dekker ikke andre direkte avgifter.

Dersom vinneren ikke har meldt seg innen 1. mars 2024 til Energiverket, bortfaller premien. Vi vil benytte kontaktinformasjon som er oppgitt av deltager for å oppnå kontakt.

Øvrig

Energiverket forbeholder seg retten til å benytte innsendte bidrag (inklusive navn og bilde) og eventuelt annet innsendt materiale i kommunikasjons- og markedsføringsarbeid. Energiverket forbeholder seg retten til å fjerne bidrag som strider mot konkurransereglene, som anses som uakseptable og/eller upassende for denne kampanjen, eller hvor Energiverket har skjellig grunn til mistanke om juks eller forsøk på juks. Deltakelse i konkurransen er gratis.

Dersom du har spørsmål til konkurransen, kan disse sendes til oss på post@energiverket.no. Mer informasjon om premien finner du på www.energiverket.no