Kr 40.000,- i støtte til vannbårent anlegg

Vurderer du å investere i en væske-til-vannvarmepumpe? Da bør du vurdere å samtidig installere en akkumulatortank samt installere vannbåren varme. Du får en bonus og det gir boligen din et godt inneklima og du kan redusere strømregningen.

Enova gir inntil 15.000 kroner i bonus når du installerer både væske-til-vannvarmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme. Alle tre tiltakene må installeres for å kvalifisere til bonus. Totalt kan du få inntil 40 000,- kroner i støtte.

Gode grunner til å velge vannbårent anlegg

Et vannbårent anlegg er en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning som gir et godt inneklima. Ved rehabilitering og oppgradering er det ofte mulig å etablere et vannbårent anlegg. Et anlegg hvor både varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme inngår, bidrar til energibesparelser og jevnere belastning på kraftnettet. Å installere de tre løsningene samtidig gir økt nytte og raskere besparelser. Les mer på Enova.no