Legg til rette for solenergi ved takrehabilitering

Direktoratet for byggkvalitet anbefaler at folk som skal fikse taket sitt i fremtiden samtidig legger til rette for solceller og solfangere

Nordmenn er blant de i verden som bruker mest penger på bolig og oppussing. Det betyr også at mange norske hus er moderne og holder høy standard. Er du en av de som planlegger å rehabilitere huset i nær fremtid bør du legge til rette for moderne og fremtidsrettede løsninger? Mer spesifikt anbefaler Direktoratet for byggkvalitet nå at huseiere legger til rette for solenergi på taket.

Det koster ikke enorme summer oppgradere boligen for fremtidsrettede løsninger. Da kan du velge om du enten vil få økt bokomfort og redusert energiforbruk med en gang, eller om du bare ønsker å legge til rette for å få det senere.

Solfangere mest effektivt og kan øke boligverdien

Direktoratet for Byggkvalitet anbefaler de som er i gang med rehabilitering av taket, å montere eller eventuelt legge til rette for å installere solceller eller solfangere.

Solfangeranlegg er mindre kjent for allmennheten enn solcelleanlegg, men vil for mange, i alle fall her i Norge, være den mest effektive investeringen av de to, på grunn av mye høyere effektnivå. Et solfangeralegg varmer opp vann gjennom et solfangerpanel som plasseres på taket, veggen eller frittstående. Dette vannet kan brukes til oppvarming av tappevann eller et vannbårent varmeanlegg dersom du har det. Et solfangeranlegg kan monteres både på flate og skrå tak.

En annen fordel du kan få ved å installere solfangere, men som du også kan få med solceller, er at installasjonen kan øke boligverdien. Et solenergianlegg kan nemlig bidra til å gi boligen et bedre energimerke, noe som ofte har positiv innvirkning på boligverdien.

Selg strøm med solceller

Om du investerer i et solcelleanlegg vil det kunne levere strøm i mange år etter at det har spart seg inn/nedskrevet økonomisk. Denne strømmen kan du eventuelt selge videre og tjene penger på det.

Disse panelene er enkle å installere og krever bare noen mindre inngrep i konstruksjonen. Om du ønsker mindre merarbeid kan du også installere anlegget mens taket allerede er åpent. Solceller kan også integreres i takflaten og kan erstatte annen taktekning, og kan monteres både på flate og skrå tak, samt på fasaden.