Miljølån for de som ønsker å investere i miljøvennlige boligtiltak

Noen banker ønsker å gjøre det lettere for nordmenn å velge grønne løsninger for seg og sin bolig. En av bankene som tilbyr dette er Sparebank 1 Hallingdal Valdres. 

For mange kan en varmepumpe eller solfangere virke som et stort innhugg i privatøkonomien, og de velger deretter dårligere og mindre miljøvennlige løsninger. Det et er et stort engangsbeløp som skal betales, men heldigvis finnes det løsninger for å ta opp overkommelige lån.

Grønne lån

Stadig flere banker har de siste årene begynt å tilby grønne lån til de som ønsker å velge mer miljøvennlige løsninger. Disse lånene er svært gunstig i forhold til andre lån, med gode lånebetingelser. Selv om det er stadig flere som tilbyr nettopp dette, gjelder de fleste av disse lånene bare investering i bolig eller billån.

Det finnes derimot også tilbydere av “miljølån”. Først ute med dette var Sparebank 1 Hallingdal Valdres som har tilbudt dette siden 2016. Her får man som kunde i Sparebank 1 et lån med null prosent rente det første året. Lånet blir beskrevet som;

“Miljølån gir gunstig rente på energibesparende tiltak enten du skal bygge nytt, pusse opp eller bare bytte til energikilder med mindre belastning på miljøet. Vårt håp er at flere vil velge mer energieffektive løsninger dersom det blir mer lønnsomt økonomisk”. 

Hvem er lånet for?

Målet for lånene er å kunne tilby kundene en mulighet til å investere miljøvennlig. Gevinsten er billige lån, bedre bolig, lavere energikostnader og verdiøkning på boligen, samtidig som man får muligheten til å gjøre hytta eller boligen mer miljøriktig. Lånet er åpent for alle i Norge å søke om.

Lånet følger til enhver tid retningslinjene satt av Enova, noe som betyr at miljølånet kan gis til alle de samme tiltakene som man kan søke om støtte til fra Enova. Både for hytte og hus. Blant noen av tiltakene man kan søke til finner man installasjon av vannbåren varmepumpe eller solfangere.

Les mer om priser og vilkår for miljølånet fra Sparebank 1 her.

Eller kontakt oss for en befaring hvis du er interessert i å installere en varmepumpe eller solfangeranlegg

[maxbutton id=”3″ ]