Oljefyringsforbudet utvides til å også gjelde norske byggeplasser

Norske byggeplasser står for store CO2-utslipp. Fra 2022 utvides oljefyringsforbudet til å også gjelde byggtørk og byggvarme på norske byggeplasser. Det vil være et viktig steg på veien mot utslippsfrie norske byggeplasser. Oljefyringsforbudet gjelder fossil fyringsolje, parafin og mineralolje.

Vil innlemme bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme i forbud

Den nye firepartiregjeringen utvider nå oljefyringsforbudet til å også gjelde norske byggeplasser. Det kommer frem i Granavolden-plattformen. Disse utslippene har fått liten oppmerksomhet, til tross for at norske byggeplasser er ansvarlig for store miljøgassutslipp. Dette har ført til at unødvendig mange bygg har blitt bygget på fossile byggeplasser.

Det utvidede forbudet som kommer til å gjelde norske byggeplasser, kommer ikke til å starte før i 2022. Det er bestemt for å gi bransjen tilstrekkelig tid til å innrette seg etter forbudet. I motsetning må norske privatpersoner være klare allerede 1.januar neste år.

Norske byggeplasser står for store CO2-utslipp.

En rapport fra 2017 om fossil- og utslippsfrie byggeplasser, viser at norske byggeplasser står for om lag 320.000 tonn CO2-utslipp årlig. Herding, uttørking av materialer og varme i byggefasen står for en betydelig andel av utslippene. Den samme rapporten viser at man kan kutte utslippene med 99%, ved å benytte strøm til oppvarming fra tidlig i byggeprosessen. Man kan også gjøre betydelige kutt i andre utslipp.

Varmebehovet på norske byggeplasser, kan enkelt dekkes av utslippsfrie alternativer, så lenge man planlegger godt. Det er ikke nødvendig å benytte seg av fossil fyringsolje, gass og mineralolje lenger. Strøm og fjernvarme på norske byggeplasser skal uansett på plass når bygget er ferdig.Man kan derfor unngå store utslipp ved å være tidligere ute med å bytte ut fossil diesel  til anleggsmaskiner, transport og byggtørk. Det letteste i dag er å fjerne utslippene til byggtørk.

Får tid på seg til å innfri til forbudet

Norske byggeplasser blir blant de som får utsatt frist før forbudet trer i kraft, i likhet med blant annet bønder og sykehus. For de aller fleste privatpersoner vi derimot forbudet trå i kraft allerede fra neste år. Det betyr at mange begynner å få dårlig tid hvis de vil unngå bøter for å fyre med fossil fyringsolje, parafin og mineralolje. Man må også huske at det ikke holder å bytte til en annen oppvarmingsmetode, man må også rense oljefyrtanken.

For de privatpersonene som har en nedgravd oljetank, er det også nødvendig å grave opp denne. Har man derimot en oljetank som er gravd ned et sted hvor det er vanskelig å grave den opp, slik som under en terrasse, kan man søke om dispansasjon. Selv om man slipper å grave opp tanken, må man likevel få tanken tømt og renset for olje, samt fylle opp tanken med fyllmasse .

[maxbutton id=”1″ ]