Ny energimerking av bolig på vei

Energimerking av boligen er pålagt for alle som skal selge eller leie, men nå ser det ut som at den energimerkingen vi er kjent med i dag, er på vei bort. I stedet skal en ny energimerking ta hensyn til effektbehov.

Enova og Multiconsult presenterte nylig en ny mulig modell for energimerking,og foreslår blant annet å beholde levert energi og ta hensyn til effektbehov. Det kommer som et resultat av oljefyringsforbudet som trår i kraft den 1. januar 2020. Fordi fyring med fossil olje går ut, mister samtidig oppvarmingskarakteren i energimerket relevansen. Den nye merkingen skal dessuten bli mindre kompleks og uforståelig.

Forslag til konsept for ny energimerking

Akkurat hvordan den nye merkingen skal foregå, er ikke bestemt. Forslagene om en ny energimerking har til hensikt å innføre en vektig der man tar hensyn til både energi- og effektbehov. Multiconsults la derimot frem to ulike forslag til konsept om hvordan det kunne bli i fremtiden, hvorav de mente den første er best egnet.

  • I den første modellen blir energimerket beregnet som en funksjon av beregnet levert energi og maks effektbelastning på el-nettet.
  • Den andre modellen gir et energimerket som en funksjon av beregnet levert energi og vektingsfaktorer for energiforsyning og effektreduserende tiltak.

Energidelen av merkingen

Energidelen av den nye merkingen skal si noe om de ulike bygningenes energiegenskaper, og skal baseres på beregnet normalisert levert energi (som i dag). Her skal lavt netto energibehov, samt energisystemer som har høy systemvirkningsgrad  belønnes. Et eksempel på dette er en varmepumpe.

Effektdelen av merkingen

Nå som vi er i ferd med å få smarte strømmålere, er det også viktig å tenke på disse. Effektdelen av den nye energimerkingen skal si noe om et byggs effektbelastning på el-nettet i perioder med generell høy belastning på nettet. Det som skal belønnes her er alternative energivarer til elektrisitet, slik som fjernvarme, og effektreduserende tiltak slik som styringssystemer.

– Det er viktig at det nye energimerket får frem at varmepumper er energieffektive og miljøvennlig, og derfor blant de foretrukne teknologier til romoppvarming og varmtvann, sier administrerende direktør Thor Lexow i VKE. Han poengterer også at varmepumper er effektreduserende tiltak.

Hvordan fungerer den gamle energimerkingen?

Den gamle energimerkingen som de fleste av oss kjenner til fra før, er del av et EU-direktiv. Den består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Karakteren vises som en karakter fra A til G, hvor førstnevnte er best. Energikarakteren bestemmes ut ifra levert energi til boligen, og om boligen er energieffektiv resulterer det i en god karakter. En god karakter tilsier også at man kan vente seg lavere strømregninger enn hva man kunne med en lavere karakter. Det er forventet at nyere boliger holder høyere karakterer enn eldre boliger.

Den gamle energimerkingen hadde også en oppvarmingskarakter, som er den som nå skal sløyfes. Den ble vist gjennom en fargeskala fra rød til grønn. En bolig med miljøvennlige oppvarmingsløsninger slik som fjernvarme eller varmepumper gir gode karakterer, mens oppvarming gjennom elektrisitet, gass eller olje gav dårligere karakterer.

I den gamle energimerkingsmodellen skilte man også mellom en enkel og avansert energimerking.

 Les mer – hvordan en god energimerking kan påvirke boligverdien ved et salg.