Østfold langt etter med å utvikle nye Enova-prosjekter

Enova har nylig sluppet tallene for 2017 med oversikt over hvilke prosjekter som er gitt økonomisk støtte de siste 12 måneder. Her kan vi også se hvilke fylker som står bak de ulike søknadene, hvor stor pengestøtten er og hvor mye energireduksjon prosjektet vil gi. Det er enorme forskjeller blant de beste og de dårligste.

I oversikten er det totalt 653 prosjekter som Enova har gitt pengestøtte i 2017. Listen er komplett med unntak av støtte til privathusholdninger. Totalt har Enova delt ut 1,86 milliarder til de ulike prosjektene og samtlige fylker er representert med søknader. Søkerne er private aktører, fylkeskommuner og kommuner som har søkt blant de totalt 37 støtteprogrammene som er opprettet.

Fire prosjekt over 100 millioner

For å ta det største først så er det fire prosjekter som har fått innvilget støtte på mer enn 100 millioner. Størst av samtlige er Yara Norge AS (Porsgrunn, Telemark) som er innvilget totalt 133 600 000,- for prosjektet “Zero emission logistical solution: Fullskala innovativ energi- og klimateknologi”. Dette prosjektet går ut på å utvikle verdens første helelektriske- og helautonome containerskip. Prosjektet skal vise at det er mulig å laste, losse og frakte gods til sjøs elektrisk og uten bemanning. Dette prosjektet vant forøvrig Enovaprisen i januar.

Nummer to på listen Teekay Norway AS (Stavanger, Rogaland) som har fått 132 977 000,- i støtte til å utvikle to nye transportskip som skal sette en helt ny standard for drivstoffutslipp og CO2-forbruk. Nummer tre er Silva Green Fuel AS (Hurum, Buskerud) som har fått tett oppunder 117 millioner til pilotering av ny energi- og klimateknologi i industrien. Den fjerdestørste posten er til Tønsberg Kommune (Vestfold) som har fått 114 millioner til utvidelse av et biogassanlegg.

Oslo Kommune med flest prosjekt – Finnmark med færrest

Oslo er fylket som har desidert flest innvilgede søknader med totalt 70 prosjekter som har fått støtte for tilsammen 180 millioner kroner. Nummer to er Hordaland som står bak totalt 58 prosjekt, mens Rogaland tar tredjeplassen med 54 prosjekt. I bunnen finner vi Finnmark (14), Aust-Agder (16), Sogn og Fjordane (18), Telemark (19) og Østfold (20).

Det er kanskje ikke overraskende med de 4 nederste fylkene da dette er 4 av de 5 minste fylkene i landet. At Østfold derimot, som er Norges sjette største fylke med nær 300 000 innbyggere og totalt 59 400 foretak, står for så lite som 20 prosjekter (av 653) og med en total støtte på kun 30 av totalt 1 860 000 millioner er overraskende. Hva kan årsaken til dette være?

Ringvirkningene med å få økonomisk støtte til å gjennomføre store og omfattende prosjekter er mange. Økt læring, økt energibesparelse, økonomisk besparelse, flere arbeidsplasser, økt aktivitet og omsetning i lokal økonomi er noen viktige momenter. De virkelig store prosjektene vil også kunne føre til globale ringvirkninger, slik som f.eks Yara som utvikler verdens første helelektriske- og helautonome containerskip. Prosjektet skal erstatte 40.000 årlige vogntogturer ved at containerne fraktes sjøveien med det nye skipet.

Rogaland med størst reduksjon

I følge statistikken til Enova er det Rogaland som er den soleklare vinneren når det gjelder energireduksjon. Totalt vil prosjektene i Rogaland bidra til en energireduksjon på 0,271 TWh (271 millioner kilowattimer). Mye av årsaken til dette er det tidligere omtalte prosjektet til Teekay Norway som både har fått en massiv økonomisk støtte og som alene vil stå for en reduksjon på 0,152 TWh. Altså mer enn halvparten av den samlede energireduksjonen i fylket.

Stor reduksjon i energiforbruk samlet sett

Samlet sett er det beregnet at disse 653 prosjektene vil føre til en reduksjon i energiforbruket på 1.438 TWh. Dette tallet gir deg kanskje ikke så mye, men en terrawattime er en milliard kilowattimer.  I følge kommunekraft.no er dette omtrent så mye strøm som det blir brukt i Drammen i løpet av ett år. I Oslo blir det brukt 9 TWh elektrisk energi hvert år, mens det i Norge ble brukt totalt cirka 130 TWh i 2015. Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å være rundt 25.000 kilowattimer i året.

Fordeler vi 1.438 TWh på snittforbruket til et bolighus (25.000 kilowattimer) ser vi at den samlede besparelsen er like stor som 57.520 bolighus. I tillegg vet vi at det er søkt om mange prosjekter som ikke har fått støtte, men som like fullt vil kunne bidra til ytterligere reduksjon. Enova har også et støtteprogram for privathusholdninger som ikke er med i denne oversikten.

Enovas støtteprogram spiller med andre ord en stor rolle i det grønne skiftet som Norge er på vei til. De bidrar til at både pilotprosjekter blir i igangsatt som som vil utvikle mye ny lærdom, samt at man får byttet ut store anlegg med høyt forbruk, med energieffektive løsninger.

Vi heier på nøkkelpersoner og foretak som går foran og tråkker opp løypa for en bedre fremtid for våre etterkommere.

 

Prosjekter med Enovastøtte