Overtar ansvaret for Enova

I ekstraordinært statsråd 24.januar ble Erna Solbergs utvidede regjering utnevnt av Kongen. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen overtar også ansvaret for Enova.

Enova flyttes fra olje til klima og miljø

I forlengelsen av regjeringskabalen har også Enova vært et tema. Det er nå besluttet at eierskapet til Enova flyttes fra Olje- og energidepartementet til det sektorovergripende Klima- og miljødepartementet som skal ledes av Ola Elvestuen (50) fra Venstre. Endringen i eierskapet vil tre i kraft i løpet av et halvt års tid.

– Vi ser frem til å bidra til en god og konstruktiv prosess i forbindelse med skifte av departement og videreutvikle Norges offensive satsing på omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Byggenæringens Landsforeningen hilser endringen velkommen:
– BNL har ved flere anledninger anbefalt å flytte Enova fra OED – spesielt Enovas arbeid med energieffektivisering av bygg, fordi vi har erfart at OED har produksjonsfokus når det gjelder energi i mye større grad enn energieffektivisering, sier Rannveig R. Landet, direktør for energi og miljø i BNL.

BNL har store forhåpninger til at Klima- og miljødepartementet vil se muligheter til å realisere det store potensialet for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse.

Ønsker seg mer grønt

Klima- og miljøministeren har ansvaret for regjerings klima- og miljøpolitikk. I plattformen for den nye regjeringen slås det fast at klima og miljø er en av de største utfordringene Norge står overfor. Regjeringen vil arbeide for at Norge oppfyller våre klimaforpliktelser og tar bedre vare på naturen.

– For å få ned klimagassutslippene raskt nok, må vi ha folk og næringsliv med på laget. Arbeidslivet må være grønt, smart og nyskapende. Ved å ta lederskap og klimaansvar, har norsk næringsliv gode muligheter til å bli vinnere i nye, store markeder. For å styrke mulighetene må det satses mer på ny, grønn teknologi, forurenser må betale og vi må utvikle markeder for nullutslippsløsninger. Det må bli lettere å skape nye bedrifter og mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser for å gjennomføre den grønne omstillingen vi skal gjennom, sier Elvestuen.

Kjenner fagfeltet

Elvestuen har jobbet med klima- og miljøspørsmål hele sin politiske karriere, og var leder av Stortingets energi- og miljøkomité i forrige periode. Han har også vært byråd for miljø- og samferdsel i Oslo og ledet Byutviklingskomiteen i Oslo bystyre fra 2003-2011. Elvestuen fikk som følge av sitt langvarige engasjement for naturvern en vepseart, Aphelinus elvestueni, oppkalt etter seg i 2013.