På tide med ny varmepumpe?

De første varmepumpene ble installert i Norge rundt starten av 2000-tallet, og begynner derfor å bli klare for en utskiftning. Normal levetid på en luft/luft-varmepumpe er et sted mellom 10 og 15 år og luft/vann-varmepumpe 15-20 år. De siste årene er store deler av de som kjøper en ny varmepumpe, huseiere som skal skifte ut en eldre modell.

Varmepumper har blitt mye bedre de siste årene

Ikke overraskende er det fremdeles luft/luft-varmepumpene som dominerer på markedet, og de som selges i dag har blitt mye bedre enn de som ble solgt for 10-15 år siden. Det innebærer blant annet at pumpene har blitt mer tilpasset vårt kalde, nordiske klima. Nå kan også mange pumper som bruker luft som energikilde levere varme i kulde helt ned til 25 grader, noe disse varmepumpene ikke har klart å gjøre tidligere. Denne forbedringen av varmepumpeteknologien er én av grunnene til at man kanskje bør vurdere å kjøpe en ny pumpe om den gamle begynner å dra på årene. Det er trolig luft/luft som fortsetter å dominere i årene som kommer, men i fjor var det de mer effektive bergvarmepumpene som opplevde den største prisveksten.

Ikke lenger lov å installere en varmepumpe selv

På tross av hva som var lovlig før, kan man ikke lenger installere en ny varmepumpe selv. Norge følger en EU-forordning som krever at alt arbeid på varmepumper som inneholder visse miljøgasser må gjøres av sertifisert personell og bedrifter. Dette går ut på at all montering og demontering skal gjøres av folk med riktig sertifiseringer. Dette er et krav som kom i 2013, og i tillegg til å spare miljøet, har dette tiltaket også gitt færre problemer med de installerte pumpene i ettertid.

Profesjonell demontering og montering er bra for miljøet

Selv om en varmepumpe er en svært miljøvennlig måte å varme opp en bolig på, skal an altså være forsiktig når man erstatter en gammel pumpe. De fleste varmepumpene inneholder nemlig sterke gasser som kan være skadelig for miljøet hvis de slippes ut. Disse utslippene kan forekomme både ved montering, demontering og under servicer. Man skal derfor ikke glemme miljøansvaret man har, selv om varmepumpen har sluttet å fungere. Gå heller til innkjøp av en ny en, skaff profesjonell hjelp til å demontere den gamle og montere en ny og få billig og miljøvennlig varme i mange år til.

Vi tilbyr gratis befaring og energiberegning:
[maxbutton id=”3″ ]