Parallellimport – billigere men ikke bedre

Å spare penger gjennom parallellimport kan høres fristende ut, men hva kan være konsekvensene?

Ved kjøp av visse produkter kan man lett la seg friste av lavere priser fra parallellimportører. De hopper over et mellomledd i distribusjonen, noe som gjør at de kan tilby merkevare til en billigere penge. Men om det plutselig skulle være noe galt med produktet kan problemene fort hope seg opp.

Parallellimport hopper over et mellomledd

Parallellimport er enkelt og greit at man importerer en vare, som oftest en ekte merkevare, inn til Norge, men at varen kommer utenom varemerkeinnehaverens egne distribusjonsnett. Man kan også si at det er en innføring av produkter gjennom mellomledd som ikke er godkjent av produsenten.

Når en merkevareinnehaver selger sitt produkt innenfor EU/EØS, eller går med på å gjennomføre et slikt salg, mister de kontrollen over varemerket. Da kan selgeren fritt selge produktet videre uten merkehaverens enerett. På grunn av at det som regel er ekte merkevarer som hentes inn, går ikke dette under kategorien piratkopiering. Parallellimport er derfor som regel lovlig.

Ikke autoriserte forhandlere

Selv om en parallellimprtør kan selge merkevareproduktet videre, kan han ikke utgi seg for å være en autorisert forhandler. For å bli det, er man nødt til å innfri visse krav fra varemerkeleverandøren. Man må altså være klar over at man ikke handler gjennom autoriserte forhandlere, noe som kan by på problemer om noe skulle gå galt. Man tar derfor en risk.

Parallellimport sikrer ikke en trygg kundeopplevelse

Fordi parallellimporterte produkter hentes inn utenfor produsentenes egne distribusjonskanaler, kan man altså få problemer etter kjøpet. Det er fullstendig lovlig å kjøpe disse produktene, men produktet er ikke nødvendigvis tilpasset det norske markedet eller klimaet.

Man kan ofte være uheldig og miste retten på service, fordi merkevareholderne for eksempel ikke har reservedeler til forbrukere som ikke har handlet gjennom offisielle kanaler. Det på tross av at noen kjøpere blir lurt til å tro at man har krav på mye av den samme hjelpen.

I stedet kan man risikere å blant annet måtte søke hjelp fra produktets opprinnelsesland, hvor man ikke forholder seg til norsk reklamasjonsrett. Man kan altså få problemer med å få tilstrekkelig hjelp hvis noe skulle skje med et produkt kjøpt gjennom parallellimport.

Autorisering og kvalitetskrav gir forbrukerne trygghet

Grunnet krav til sikkerhet og merkevarebeskyttelse, settes det ofte høye krav til de som er godkjente forhandlere, og del av merkevarens offisielle distribusjonsnett. Det kan være krav om en viss kompetanse, kursing, logistikk, reservedelslager, teknisk support og liknende. De som ønsker å kalle seg selv autoriserte forhandlere må innrette seg etter disse kravene.

Som forhandler er man også pliktet til å følge kundene opp etter gjeldende norsk lov. Det inkluderer blant annet 5 års reklamasjonsrett gjennom Forbrukerkjøpsloven.

Oppsummering: 
Selv om det kan friste å spare noen kroner, bør man vite at man kan miste viktig ekstraservice ved å benytte parallellimport. Man kan risikere å motta et produkt som passer dårlig til norske forhold, eller feilaktig informasjon. Hvis man skulle være uheldig og det er noe galt med produktet, kan man også risikere å ikke få hjelp. Det fordi man ikke lenger har krav på samme servicen som man har ved å kjøpe gjennom autoriserte forhandlere.

Man må derfor vurdere hvorvidt det å spare noen kroner er verdt det, hvis man skulle være uheldig og ikke produktet lever opp til forventningene.