avtrekksvarmepumpe NIBE F470-thumb
NIBE F110

NIBE F110 er en avtrekksvarmepumpe som produserer varmtvann. Avtrekksvarmepumpens display har brukervennlige menyer, noe som gjør det lett å stille inn behagelig varmtvannskomfort.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

Produktinformasjon NIBE F110

EN TOPPMODERNE AVTREKKSVARMEPUMPE

F110 inngår i en ny generasjon avtrekksvarmepumper, utviklet for å forsyne boligen med varmtvann på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte – så effektivt som mulig. Med integrert varmtvannsbereder, el-kolbe og styresystem sikrer den en driftssikker og økonomisk varmtvannsproduksjon.

HØY KOMFORT + ØKONOMISK OG SIKKER DRIFT

F110 har styrekontroller som sikrer høy komfort, god økonomi og sikker drift. Informasjon om tilstand, driftstid og alle temperaturer i varmepumpen vises i det tydelige displayet.

Er avtrekksvarmepumpe en aktuell løsning for deg? Kontakt oss for en prat

avtrekksvarmepumpe NIBE F110-thumb
NIBE F110

NIBE F110 er en avtrekksvarmepumpe som produserer varmtvann. Avtrekksvarmepumpens display har brukervennlige menyer, noe som gjør det lett å stille inn behagelig varmtvannskomfort.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

Mer informasjon

NIBE F110 er en avtrekksvarmepumpe som produserer varmtvann. For å sikre effektiv og kostnadseffektiv drift er den utstyrt med en

– innebygget vifte som ventilerer og gjenvinner energien i ventilasjonsluften
– innebygget varmtvannsbereder. Berederen er godt isolert, for minimalt varmetap

Avtrekksvarmepumpens display har brukervennlige menyer, noe som gjør det lett å stille inn behagelig varmtvannskomfort. Varmtvann og ventilasjon kan enkelt programmeres for hver ukedag, eller for lengre perioder, for eksempel ved ferie eller lengre fravær.

FOR EKSISTERENDE BOLIG HVOR VARMTVANNSBEREDEREN SKAL BYTTES

De fleste eksisterende boliger har elektrisk varmtvannsbereder og avtrekksventilasjon, det vil si en avtrekksvifte på bad eller på vaskerom hvor fuktig, brukt luft trekkes ut av boligen, og frisk luft strømmer inn via ventiler i vegg eller vindu. Dersom den gamle varmtvannsberederen skal byttes, vil NIBE F110 varmepumpebereder passe rett inn: Man erstatter baderomsviften med ventilasjonsenheten i varmepumpen, og man får en ny bereder som gjenvinner energien i avtrekksluften og gir lavt energibehov til oppvarming av varmtvann.

FOR NYE LAVENERGI- OG PASSIVHUS

Lavenergi- og passivhus har et svært lavt behov for varme til romoppvarming og ventilasjon, men energibehov til varmtvannsoppvarming er tilsvarende andre boligtyper. Ved å tilkoble F110 varmepumpebereder til uteluft som varmekilde utnyttes varmen som finnes i luften ute til å varme opp varmtvannet.

Dersom dette tilkoblingsalternativet velges vil NIBE F110 egne seg for nye passivhus bygget etter lavenergi- og passivhusstandarden «NS 3700-2». Varmepumpen kan hente ut varme helt ned til -10 grader C utetemperatur, og i perioder hvor det er kaldere vil el. kolbe i berederen hjelpe til med å varme opp vannet.

 

Lurer du på om denne varmepumpen kan være noe for deg? Få en gratis befaring og tilbud

avtrekksvarmepumpe NIBE F110-thumb
NIBE F110

NIBE F110 er en avtrekksvarmepumpe som produserer varmtvann. Avtrekksvarmepumpens display har brukervennlige menyer, noe som gjør det lett å stille inn behagelig varmtvannskomfort.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

Tekniske data

Høyde 2030-2060 mm
Bredde 600 mm
Dybde 605 mm
Nettovekt 144 kg
Volum varmvannsbereder 265 liter
Kapasitet varmtvann 40 °C 365 liter
Kuldemedium (R134A) 0,38 kg
NRF-nummer 8416401
Besparelse* 3300 – 4700 kWh/år

* Beregnede besparelser er å betrakte som overslag, og vil variere avhengig av boligens isolering, varmesystem, temperaturer, tappevannsforbruk, m.m.

avtrekksvarmepumpe NIBE F110-thumb
NIBE F110

NIBE F110 er en avtrekksvarmepumpe som produserer varmtvann. Avtrekksvarmepumpens display har brukervennlige menyer, noe som gjør det lett å stille inn behagelig varmtvannskomfort.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud
avtrekksvarmepumpe NIBE F110-thumb
NIBE F110

NIBE F110 er en avtrekksvarmepumpe som produserer varmtvann. Avtrekksvarmepumpens display har brukervennlige menyer, noe som gjør det lett å stille inn behagelig varmtvannskomfort.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

Støtte fra Enova

Du får inntil 20.000 kroner i støtte når du skaffer deg en avtrekksvarmepumpe.

En avtrekksvarmepumpe, også kalt ventilasjonsvarmepumpe, kan dekke en betydelig del av oppvarmingsbehovet ditt. Den henter varme fra ventilasjonsluft som trekkes ut fra våtrom og kjøkken, og gjenbruker den til romoppvarming, varmtvann og forvarming av frisk luft.

En avtrekksvarmepumpe egner seg godt for deg som:

– Vil ha en fornybar varmekilde.
– Har avtrekksventilasjon, men ikke balansert ventilasjon.
– Bor i leilighet eller en godt isolert bolig med lite varmetap gjennom tak og vegger.
– Har vannbåren gulvvarme og ønsker et rimelig og plassbesparende alternativ til separat varmesentral, bereder, automatikk og ventilasjon.

Hvem kan få støtte?

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert en varmepumpe til din egen helårsbolig i Norge, både i eksisterende eller nybygg. Varmepumpen må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter. Energiverket hjelper alle våre kunder med søknaden til Enova.

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 10.000 kroner når du får installert en avtrekksvarmepumpe. Hvis den i tillegg har energimålere for strøm og varme, øker maksbeløpet til 20.000 kroner.

Du kan kombinere avtrekksvarmepumpen med andre energitiltak som også gir deg penger tilbake. Dette kan blant annet være å installere varmestyringssystem som sørger for en mer effektiv energibruk i boligen din.

 

Hvordan får jeg støtte?

Når varmestyringssystemet er installert og betalt, registrerer du kostnadene dine her. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon. Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Gode grunner til å velge avtrekksvarmepumpe: 

– Ventilasjonsluften holder typisk 18-25ºC hele året. Det gir stabile driftsforhold og relativt høy varmefaktor.
– I boliger uten ventilasjonsanlegg kan energien i avtrekksluften gjenvinnes i stedet for å gå tapt.
– Siden varmtvannsforbruket er stabilt hele året, vil en avtrekksvarmepumpe alltid gjøre nytte for seg.
– Koster lite å kjøpe og montere.

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere avtrekksvarmepumpe med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.