Varmesentralen er fremtidens varmeløsning og markedets mest fleksible
VARMESENTRALEN

Varmesentralen gir deg full valgfrihet og er tilpasset fremtidens strømpriser med sitt store volum og smarte løsninger. Den er klargjort for både solfangere og vannbåren varmepumpe, men også for vedfyring, strøm eller biokjele til å produsere varmtvann for boligvarme og varmt tappevann.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

Produktinformasjon Varmesentralen

Varmesentralen lar deg selv velge hvilken varmekilde du vil koble til, slik at den kan forsyne boligen med både tappevann og varme til et vannbåren varmesystem.

Varmesentralen passer perfekt enten som frittstående anlegg på strøm eller oppkoblet til varmepumper for vannbåren varme, solfanger, vedovn med vannkappe eller bio-fyr.

Varmesentralen bør plasseres på et stabilt underlag og installasjonen skal gjøres etter gjeldende bestemmelser. Husk å isolere rørene godt for å redusere unødige varmetap. Overskuddsvarmen som blir produsert vil lagres på tanken og benyttes ved senere behov til oppvarming av tappevann eller til vannbårent anlegg.

Er Varmesentralen noe for deg? Kontakt oss for gratis befaring.

Produktdata Varmesentralen 500L
Diameter m/isolasjon: 850 mm
Diameter u/isolasjon: 650 mm
Isolasjon: 100 mm resirkulert mineralull m/lekkert sort skai-skinn
Isolasjonsfarge: Sort (andre farger på forespørsel)
Høyde: 1690 mm
Tiltet høyde: 1720 mm
Vekt: 190 kg
Lagringskapasitet: 450L
Materiale: Rustfritt stål
Tappevannsspiral: 4,3 kvm / 18,8L
Nedrevarmespiral(klargjort for sol): 2,2 kvm / 13,4L
Øvre varmespiral: 2 kvm / 12,6L
Størrelse el.elementer (ikke inkl.): 6 og 12 kW

Varmesentralen er fremtidens varmeløsning og markedets mest fleksible
VARMESENTRALEN

Varmesentralen gir deg full valgfrihet og er tilpasset fremtidens strømpriser med sitt store volum og smarte løsninger. Den er klargjort for både solfangere og vannbåren varmepumpe, men også for vedfyring, strøm eller biokjele til å produsere varmtvann for boligvarme og varmt tappevann.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

VARMESENTRALEN ER HJERTET I VARMEANLEGGET 

Varmesentralen er en akkumulatortank på 500L. Denne er dimensjonert og klargjort for solvarmeanlegg, og er større enn vanlige varmtvannstanker. Andre energikilder, som bioenergi og varmepumpe, kan også kobles til den samme akkumulatortanken. I tilfeller hvor de tilkoblede varmekildene ikke klarer å levere nok varme, vil én eller flere el-kolber eller annen spisslastkilde sørge for at akkumulatortanken alltid holder høy nok temperatur. 

Det oppvarmede varmemediet avgir varme til akkumulatortanken til bruk for tappevann og oppvarming. Varmefordelingen til romoppvarming skjer via radiatorer eller vannbåren gulvvarme og varmefordeling til ventilasjonsluft skjer via varmebatteri i ventilasjonsaggregat.

Varmen fra solfangerne til akkumulatortanken avgis som regel via en varmeveksler. Varmeveksleren er en innebygget spiral, og man får da en varmeveksling fra solvarmespiralen mot det kaldere vannet i tanken. Varmesentralen har to slike spiraler, en nederst og en som ligger lenger opp. I tillegg til de nevnte to spiralene går tappevannspiralen fra bunn til topp og varmer opp tappevannet fortløpende.

Det er ikke det samme vannet som sirkulerer gjennom solfangerne eller vannet som er lagret i akkumulatortanken, som leveres som tappevann til forbruker. Tappevannet varmes opp fortløpende ved at det passerer gjennom akkumulatortanken i en lukket varmespiral/veksler. Grunnen til at dette er adskilt er at det anbefales en relativ høy minimumstemperatur på vann i varmtvannsberederen pga. fare for legionella-oppblomstring (Folkehelse-instituttet anbefaler 70 °C). Solvarmeanlegget har høyest effektivitet ved lave temperaturer i akkumulatortanken, noe som betyr at legionellasikker temperatur i akkumulatortanken vil være negativt for utbyttet fra solvarmeanlegget. 

TEMPERATURSJIKTING 

Varmt vann er lettere enn kaldt vann, og det varme vannet vil derfor stige til toppen i akkumulatortanken. Dette kalles sjikting. Det er viktig med god sjikting i akkumulatortanken for å utnytte solvarmen best mulig. Dette vil si at vannet er varmest i toppen av tanken og kaldest nederst, og det bør være minst mulig omrøring. Jo høyere akkumulatortank man har, jo bedre blir temperatursjiktingen. 

Ved høy sirkulasjon i tanken så kan det være vanskelig å få til god sjikting. Hastigheten på vannet inn og ut av tanken vil være avgjørende for hvor god sjikting man får. 

Solfangerne er mest effektive ved lav arbeidstemperatur, og solvarmeanlegget skal derfor kobles til den nederste delen av akkumulatortanken. Andre varmekilder kobles til over solvarmen, og helt øverst plasseres el-kolben eller annen spisslastkilde, slik at den ikke konkurrerer med de andre varmekildene. 

STØRRELSE OG ISOLASJON 

Størrelsen på akkumulatortanken avhenger av ulike systemløsninger og solfangerarealet, og ligger gjerne på mellom 35 og 100 liter per kvm solfangerareal, hvor de fleste er rundt 60 liter per kvm solfangerareal (Norsk solenergiforening og Asplan Viak, 2016). En tommelfingerregel er at akkumulatortanken bør ha et volum på minimum 50 liter per kvm solfanger-areal. Akkumulatortanken dimensjoneres gjerne for å være tilstrekkelig stor som buffer for noen gråværsdager. En erfaren solvarmeleverandør vil kunne beregne hva som er en passende størrelse på akkumulatortanken i hvert spesifikt tilfelle. 

Størrelsen og utformingen av tanken styres også av varmebehovet (mengde og temperatur, samt tidsvariasjon), hvilke andre varmekilder man bruker, tilgjengelig plass i bygget og økonomiske hensyn. 

Akkumulatortankens utforming og konstruksjon bør være slik at den ivaretar de ulike varmekildenes optimale arbeidstemperaturer og driftstider. Det er også viktig at tanken er godt isolert for å minimere varmetapet. Avhengig av temperaturen i rommet hvor tanken er plassert, bør tanken være isolert med minimum 5–20 cm mineralull eller annet materiale med tilsvarende isolasjonsegenskaper. God isolasjon gir lavt varmetap og dermed lavere energikostnader. 

TENK FREMOVER! 

Velg en «solvarmetilpasset» akkumulatortank dersom du skal skifte varmtvannsbereder. Da har du muligheten til å etterinstallere solvarme (og andre fornybare varmekilder) i fremtiden. Vanlige varmtvannsberedere er ikke alltid spesielt godt egnet til solvarme ettersom de kan bli for små, samt at de opererer ved for høy temperatur til at man effektivt får utnyttet solvarmen. Solfangerne er som nevnt mest effektive ved lav arbeidstemperatur. Også biokjeler og varmepumper har nytte av å være tilkoplet en solvarmetilpasset akkumulatortank. De får lengre driftstid (færre start/stopp) og høyere virkningsgrader når de leverer varmen til en akkumulatortank, dette er med på å forlenge levetiden til varmepumpen.

Varmesentralen er fremtidens varmeløsning og markedets mest fleksible
VARMESENTRALEN

Varmesentralen gir deg full valgfrihet og er tilpasset fremtidens strømpriser med sitt store volum og smarte løsninger. Den er klargjort for både solfangere og vannbåren varmepumpe, men også for vedfyring, strøm eller biokjele til å produsere varmtvann for boligvarme og varmt tappevann.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

Varmesentralen har mange fordeler for deg som skal bytte varmtvannstank, skal pusse opp eller bygge nytt. Du vil ha behov for både oppvarming og kjøling, samt produksjon av varmtvann. Helt problemfritt og uten bekymringer.

 • Standardmodellen på 500 L gjør at du “aldri” går tom for varmtvann med sin store kapasitet på godt over 1000L 40 graders varmtvann
 • Du kan selv velge hvilken energikilde du vil koble til
 • Systemet er modulbasert – start med Varmesentralen og bygg ut fortløpende når behovet endrer seg
 • Produserer varmtvannet fortløpende – hygienisk og effektivt
 • Lar deg lagre overskuddsvarme til senere bruk
 • Gir deg jevnere effektbelastning hvilket vil belønnes med ny prisstrukturen på strøm som er under utarbeidelse (rushtidsavgift på strøm)
 • Enkel tilkobling
 • Solide materialer som gir lang levetid og stor besparelse
 • Utløser pengestøtte fra Enova i kombinasjon med en fornybar varmekilde
Varmesentralen er fremtidens varmeløsning og markedets mest fleksible
VARMESENTRALEN

Varmesentralen gir deg full valgfrihet og er tilpasset fremtidens strømpriser med sitt store volum og smarte løsninger. Den er klargjort for både solfangere og vannbåren varmepumpe, men også for vedfyring, strøm eller biokjele til å produsere varmtvann for boligvarme og varmt tappevann.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du får installert en akkumulatortank. Varmesentralen omfavnes av denne støtten.

En akkumulatortank er et varmemagasin for varmt vann. Akkumulatortanken kan lagre varmt vann med relativt lite varmetap over lengre tid. En slik tank kan fungere som et energilager hvor varmt vann lagres for bruk ved senere tidspunkt.

Fordelen med en akkumulatortank er blant annet at den kan bidra til jevnere effektbelastning. Strømprisen vil i nær fremtid trolig påvirkes av når på døgnet du bruker strømmen, og etter hvor mye du bruker på en gang, da kan dette være et tiltak som reduserer strømutgiftene.

Akkumulatortank egner seg godt for deg som:

 • Har en fornybar varmekilde og vannbåren varme (solfanger, luft-til-vann eller væske-til-vann varmepumpe, bioovn med vannkappe eller biokjel)
 • Har en el-kjel til vannbåren oppvarming og ønsker å oppnå effektutjevning og reduksjon av effekttopper
 • Har vannbåren varme med varmestyring
 • Har varmepumper med av/på-styrte kompressorer *
 • Har svært høy spisslastbelastning på varmtvann (f.eks. når mange dusjer i samme periode)
 • Har en liten varmepumpe, eller biokjel, som ikke kan dekke «toppene» i varmebehovet

* Eldre varmepumper kan i enkelte tilfeller ikke reguleres etter faktisk varmebehov. Her vil en akkumulatortank bidra til at løsningen får en høyere virkningsgrad.

Kan jeg få støtte?

Du kan få penger tilbake hvis du installerer en akkumulatortank i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Akkumulatortanken må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Installasjonen må være utført av fagfolk som har nødvendig utdanning og autorisasjon.

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 5.000 kroner når du installerer en akkumulatortank. Du kan kombinere en akkumulatortank med andre energitiltak som også gir deg penger tilbake. Dette kan blant annet være å installere luft-til-vann eller væske-til-vann varmepumpe, solfanger, bio-ovn med vannkappe e.l. som sørger for effektiv energibruk i boligen din.

Hvordan får jeg støtte?

Når akkumulatortanken er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon. Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.