Salget av varmepumper øker ytterligere

2018 var et rekordår for salg av varmepumper, og salget fortsetter å stige i 2019. Prognosesenterets ferske tall viser at salget hittil i år er opp 15% sammenlignet med fjoråret, dette til tross for en forventet nedgang på 10%.

2018 var et rekordår for salg av varmepumper med en vekst på 27 %. Det historisk gode salget var godt hjulpet av faktorer slik som en kald vinter, høye strømpriser og den ekstremt varme sommeren de fleste av oss fikk oppleve. Vinteren i år har ikke vært like kald og brutal, men strømprisene har vært høye og ferske tall viser at det er solgt 15% mer varmepumper så langt i år sammenliknet med samme tidspunkt i fjor.

– Folk har skjønt at dette lønner seg! Varmepumpe er noe av det enkleste og mest lønnsomme du kan gjøre for å spare strøm, kommenterer Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening.

Oljefyrbytte skaper kø

Med en høy etterspørsel etter varmepumper og hjelp til å fjerne oljefyren, blir naturlig nok ventetiden på å få gjennomført tiltakene lenger. Frem til 31.desember 2019 vil boligeiere fortsatt få Enovastøtte for å fjerne oljefyr og -tank. Fra 1.januar 2020 er det som kjent forbudt å varme boligen med en oljefyr som benytter fossil olje som brensel.

Målt i prosent er likevel veksten størst for bergvarmepumper: Første kvartal ble det solgt 33 % flere enn på samme tid i fjor.

– De fleste av disse går til å erstatte oljefyr. Forbudet mot fossil fyringsolje er ikke langt unna, så det gjelder å komme i gang. Mange installatører har flere måneders ventetid, forteller Hagemoen.

De eldste varmepumpene nærmer seg også slutten

For de som var tidligst ute med å investere i varmepumpe, er det mange som nå nærmer seg tidspunktet for å kjøpe en ny. En god del av varmepumpene som selges nå går til disse målgruppene.

– Luft-til-luft-varmepumper holder gjerne i 12 til 15 år, så det er etter hvert mange som er modne for utskifting, sier Hagemoen. I 2022 forventer Prognosesenteret at antall som skifter ut blir like stort som de som kjøper ny. Men fortsatt er det mange som ikke har utnyttet muligheten til å spare strøm med varmepumpe.