Visste du at romerne oppfant sentralfyring og gulvvarme?

Den gode følelsen av å gå på varme gulv, spesielt på vinterstid når man kan være litt uggen i kroppen, er veldig behagelig. Men, visste du at romerne var blant de første til å lage boliger med sentralfyring og gulvvarme for flere tusen år siden?

Hypokaust, eller hypocaustum på latinsk, var et antikt romersk system for oppvarming av hus med varmluft fra rørsystem under gulvet. Systemet er basert på at gulvet er løftet opp fra bakken med pilarer, og at varmluft fra en ovn sirkulerte i hulrommene under gulvet. Man planla huset slik at rommene som trengte mest varme ble plassert nærmest ovnen. Begrepet er fra det greske ordet hypokauston, som er satt sammen de to ordene hypo- i betydning «under», og -kaust, «brent».

Den romerske ingeniøren og arkitekten Vitruvius, som skrev mot slutten av 100-tallet f.Kr., tilskrev oppfinnelsen av sentralfyring og gulvvarme til Sergius Orata. Orata var forøvrig den første til utvikle østersfarmer for masseproduksjon slik at romerne kunne få livretten sin når de ønsket. Driftig type det der med andre ord.

Oppvarming av boligen gjennom kanaler i vegger og gulv

Hypokaust ble benyttet for oppvarming av bad, hus og andre bygninger, enten de var offentlige eller private. Gulvet ble løftet opp fra bakken på søyler, kalt for pilæ, ved at et lag med steinplater ble lagt oppå hverandre. Deretter la de et lag med betong før enda et lag med steinplater på toppen. Og gjennom kanaler i veggene kunne man frakte varm luft og damp fra ovnen. Rett og slett forløperen til sentralfyring.

Den varme luften fra ilstedet ble fraktet gjennom de avlukkede områdene og ut gjennom røykkanaler i taket. Dermed fikk de til god oppvarming uten å røyklegge rommene og kvele de som bodde der. Rommene krevde at det meste av varmen ble plassert nærmest ovnen, slik at man enkelt kunne øke varmen  ved å fyre litt hardere.

Illustrasjon av hvordan hypokaust fungerte i praksis
Illustrasjon av hvordan hypokaust fungerte i praksis. Kilde: curriculumvisions.com

ERSTATTE OLJEFYR MED VARMEPUMPE? Last ned gratis Oljefyrguide

Effektiv varme til boliger og offentlige bad

Vitruvius beskrev deres konstruksjon og funksjon i sitt verk De architectura en gang rundt 15 f.Kr. Her la han til detaljer om hvordan brensel kunne bli spart ved å designe og bygge varmerommet/svetterommet, forøvrig kalt caldarium, for menn og kvinner ved siden av hverandre. På den måten kunne man drifte offentlig bad mest effektive. Han beskrev også en anordning for å regulere varmen ved hjelp av en ventilator av bronse i taket.

Bedret hygienen og levestandarden over hele verden

Mange levninger av romerske hypokauster har overlevd over hele Europa, vestlige Asia, og nordlige Afrika. Hypokaust var en oppfinnelse som bedret både hygienen og leveforholdene for borgerne, og var en forløper til moderne sentraloppvarming.

Her kan du lese flere artige fakta om varmepumper og oppvarming av boliger.

Kilde: Wikipedia og store Norske leksikon