Varmepumpe-skeptiker spør: Hva hvis strømmen går?

En gjenganger når vi snakker om varmepumpe som erstatter for oljefyren er “Hva hvis strømmen går?”. Et betimelig spørsmål all den tid ingen ønsker å fryse. Og strømbrudd er en helt reell hendelse, det så vi nylig da uværet raste rundt om i landet.

Dersom man har en oljefyr som er koblet til et vannbårent varmeanlegg med gulvvarme, radiatorer og/eller viftekonvektor drives ikke anlegget av olje alene. For å få sirkulasjon i systemet må man ha en sirkulasjonspumpe. Denne sørger for at varmtvannet sirkulerer fra oljefyren og varmtvannstanken, ut gjennom rørsystemet og deretter tilbake igjen. Uten en sirkulasjonspumpe vil ikke vannet sirkulere til elementene som varmer boligen (radiator, gulvvarme, viftekonvektor), og den blir dermed kald.

Om strømmen går, hvor lang tid tar det før boligen blir kald?

– Dette vil variere fra bolig til bolig med tanke på blant annet byggeår, isolasjonsgrad og hvilket type varmeanlegg man har, sier serviceleder i Energiverket, Wolfgang Granskogli. Dersom strømmen går vil sirkulasjonspumpen stoppe slik at vannet i rørene også stopper og gradvis blir avkjølt. Tregheten på varmen i gulvet, og da spesielt betonggulv, er større enn hva den vil være i en radiator. En bolig med kun radiatorer og viftekonvektorer vil dermed i utgangspunktet merke dette tidligere enn en bolig som også har gulvvarme. Men, vi snakker om bortimot et halvt døgn før man begynner å merke dette selvom det er minusgrader ute.

Kan nye boliger oppvarmes med kun elektrisitet?

Byggteknisk forskrift (TEK 17) sier at en bygning med oppvarmet bruksareal (BRA)under 1000 m2, har mulighet til å bruke kun elektrisk oppvarming. Dersom bygget er et “småhus” er det normalt et krav om skorstein, men ikke dersom du installerer vannbåren varme. Dette er nærmere forklart i § 14-4 fjerde ledd (Krav til løsninger for energiforsyninger):

– Krav om skorstein gjelder kun for småhus (se egen definisjon over) som ikke har vannbåren varme og heller ikke for småhus som bygges etter passivhusstandarden (NS 3700). En stålpipe kan oppfylle kravet, og det forutsettes at pipa står klar for montering av et ildsted. Det er ikke krav om at ildstedet (f.eks. vedovn) er montert.

Her kan du lese mer om kravene til løsninger for energiforsyninger i Byggteknisk forskrift (TEK 17).

Når hadde du sist et strømbrudd som varte i et døgn?

I følge Jan-Arthur Saupstad i Statnett, har det norske strømnettet en leveringspålitelighet på 99,99 prosent i et normalår. Statnett har ansvaret for og drifter sentralnettet, som er hovedveiene i det norske strømnettet. Det er sjelden utfall i dette nettet som er bygd opp slik at det skal finnes alternative forsyningsveier hvis det oppstår en feil.

Statnett er godt i gang med å fornye sentralnettet, som skal gjøre strømforsyningen enda tryggere. De neste fem årene skal Statnett investere 35-45 milliarder kroner.

– Flere store anlegg er ferdigbygd og satt i drift nå før høst- og vinterstormene kommer. Det gjelder anlegg over Oslofjorden, samt i Midt-Norge og Nord-Norge. Det gjør oss bedre rustet til uværet som venter oss i månedene som kommer, uttalte Saupstad til banett.no i høsten 2017.