Varmepumper – før og nå

Selv om det er lenge siden de første varmepumpene ble oppfunnet, har de definitivt blitt mye bedre med årene. Visste du at de første varmepumpene som ble utviklet for flere tiår siden var svært dårlig tilpasset nordiske forhold? Utviklingen kan sammenliknes med den enorme utviklingen på biler de siste 15 årene.

I dag har så mange som halvparten av norske eneboliger og småhus en varmepumpe inkludert i listen over oppvarmingskilder. Disse varmepumpene har utviklet seg og blitt forbedret på en rekke ulike områder.

To varmepumpedeler gir mindre støy
For over 60 år siden var Toshiba først ute med å lansere et split-system. Det var en innovasjon som gjorde at man kunne ha en separat utedel og innedel. Det første til at man kunne ha varmepumper med mye mindre støy enn tidligere, fordi kompressoren ble plassert på utsiden. Det er den samme teknologien som man bruker i dag. Likevel har man funnet ut at en bergvarmepumpe kan gi enda mindre støy, selv uten en utedel, så innovasjonen på dette området fortsetter.

Varmepumpene er også mye mer effektive i dag enn hva de var da de ble oppfunnet. Denne dramatiske utviklingen i effektivitet kom over en relativt kort periode som følge av oljekrisen i 1973. Krisen resulterte i en energikrise som krevde effektivisering. Løsningen var inverterteknologien.

Inverterteknologien gir en tydelig jevnere innetemperatur og bedre komfort. Det gir også en høyere energibesparelse og gir varmepumpen lengre levetid.

Tok tid før vi fikk varmepumper tilpasset kalde klimaer
Den første varmepumpen ble installert i Norge, først flere tiår etter varmepumpeteknologien først ble oppfunnet. Det finnes nå, som nevnt tidligere, en varmepumpe i omtrent halvparten av alle norske eneboliger og småhus. Antallet pumper stiger dessuten jevnlig hvert år, særlig de siste årene har salget gått betraktelig oppover.

Det var likevel først i 1997 at man kan si at varmepumpene også begynte å bli tilpasset det kalde klimaet vi har her i landet. Toshiba var blant de aller første med et eget filter tilpasset nordiske forhold, og siden har det kommet stadig flere aktører på markedet etter dem. For moderne maskiner er det i dag ikke noe problem å få opp temperaturen på varmtvann til høyere nivåer, noe som ikke var en selvfølgelighet for så lite som 15 år siden.

Smarte varmepumper – utvikles stadig
I tillegg til stadig store fremskritt i effektivisering, begynner varmepumpeteknologien å bli svært smart. Bare tenk på datakraften i de moderne varmepumpene og hvor enkelt de kan kobles opp på nettet og til mobiltelefonene våre. Det utvikles også varmepumper med stemmestyring eller andre imponerende egenskaper. Denne teknologien vil fortsette å utvikles, sammen med utvikling av varmepumpens andre komponenter slik som kompressoren og å redusere energibehovet.