Nordmenn velger varmepumpe fremfor biokjel

Mandag ble Enovas årsrapport for 2017 publisert, en rapport som blant annet forteller oss hvilke tiltak som har fått Enovastøtte gjennom fjoråret. Enova har utbetalt 165 millioner i støtte til boligprosjekter i 2017, og totalt ble det utbetalt 8 123 tilskudd i fjor. Dette er det høyeste antallet noen gang.

Mange av husstandene gjennomfører flere tiltak samtidig. Væske/vann-varmepumpe og luft/vann varmepumpe stod hver for om lag 20 prosent av tilskuddene siste år, etterfulgt av ettermontering av balansert ventilasjon (14 prosent) og varmestyringssystem (13 prosent). Denne rangeringen av tiltakene er identisk med foregående år.

I løpet av 2018 har vi 1.000.000 varmepumper i drift

I 2017 ble det registrert totalt 75 394 solgte varmepumper i Norge, i følge Prognosesenteret. Den største andelen av disse er luft/luft-varmepumper, etterfulgt av væske/vann-varmepumper og luft/vann-varmepumper. Til tross for at det snart er 1.000.000 varmepumper i drift her til lands, ble så mye som 45% av disse varmepumpene installert i en eksisterende bolig som ikke har varmepumpe fra før.

Antall solgte varmepumper i 2017

Stadig flere velger bergvarme og luft/vann – svært få vil ha biokjel

Prognosesenteret har også sett på årsakene til at nordmenn investerer i væske/vann og luft/vann-varmepumper.  For førstnevnte sin del kommer 49% av  salget fra oljefyreiere som erstatter olje med fornybar energi. For luft/vann-varmepumpene er tilsvarende tall 41,7%, men også her utgjør oljefyreierne den største kjøpergruppen.

Oljefyreiere velger væske/vann-varmepumper

Når det gjelder konvertering fra oljefyr til biokjel er det en forsvinnende liten andel som velger dette. På landsbasis var det, i følge Enovas årsrapport, kun 46 tilskudd som ble innvilget for dette, en liten nedgang fra 2016 (48 tilskudd). Tilsvarende tall for varmepumper var godt over 3.000. Dette tyder på at de aller fleste som gjør et tiltak med oljefyren sin tenker totaløkonomi og vektlegger lave, årlige energikostnader fremfor konvertering til varmekilde med enda større energikostnader enn hva man allerede har i dag.

LES OGSÅ: Dette er de viktigste tilskuddene for vannbåren varme

Tilskudd til el-produksjon økte med nesten 400%

En annen interessant betraktning i Enovas årsrapport er antall tilskudd som er tildelt prosjekter tilknyttet el-produksjon. I 2016 ble 145 tilskudd delt ut, mens i 2017 var dette økt til 539 tilskudd, en økning på nesten 400%. Dette henger sammen med stadig flere aktører som leverer tjenester tilknyttet spesielt solceller, og at prisene har gått ned de siste årene. De to siste årene er det produsert mer solenergi alene enn alle tidligere år til sammen. Det vil ikke være overraskende om disse tallene stiger langt mer i årene som kommer.

Akershus et hestehode foran de andre

Ser vi på hvordan fordelingen av tilskudd til private boliger i 2017, er det et fylke som skiller seg ut. Akershus hadde med sine 1311 tilskudd (16,1% av alle tilskudd) godt over 400 flere enn Hordaland som kommer på andreplass. Akershus har i overkant av 600.000 innbyggere, noe som utgjør ca 11% av befolkningen her til lands. De har med andre ord vært flinke til å utnytte Enovas tilbud. Årsrapporten sier ikke noe om hvilke tilskudd som er delt ut i det enkelte fylket.

Her kan du lese hele årsrapporten til Enova.