Familie med astma fikk bedre livskvalitet 

Sønnen Edvind i familien Kjærstad utviklet tidlig astma grunnet reaksjon på husmidd. Etter mye studier i litteraturen samt samtaler med barnelege, besluttet Irina og Einar Kjærstad å gå til innkjøp av varmepumpe for å skape et bedre inneklima for sønnen. Energiverket AS ble kontaktet og utformet forslag og tilbud etter befaring – og fikk oppdraget med å installere varmepumpene.

For at husmidd skal kunne utryddes, må blant annet den relative fuktigheten i boligen ligge under 45%. Grunnet boligens størrelse og planløsning ble det installert to varmepumper.

Redusert forbruk i oppvarming av bolig

Sammenligning av boliger med tilsvarende areal og fra samme byggeår, samt likt antall husstandsmedlemmer viser et beregnet effektforbruk på ca 34 000 kWh per år. Etter installasjonen ligger familiens gjennomsnittsforbruk på 20 750 kWh. Forbruker er dermed blitt redusert med hele 13 264 kWh.

På grunn av sønnens astma er det hverken varmeovner eller panelovner i huset da dette både tiltrekker og magasinerer støv statisk. Varmepumpene erstatter nå all elektrisk oppvarming i det 170 m2 huset. Familien valgte å beholde vedfyring som supplement for de aller kaldeste dagene, og for kosens skyld.

Forbedret livskvalitet

Etter 6 måneders bruk av varmepumpe kunne det ikke lenger konstateres astmatisk reaksjon hos Edvind. En fantastisk investering som har gitt fantastiske resultater. Dette viser en av mange fordeler bruk av varmepumpe kan gi, men hvor livskvalitet er den viktigste.

Er du interessert i et godt tilbud på varmepumpe, kontakt oss i dag!