Utskifting av oljefyr i Sandefjord

Terje Evensen installerte sin væske/vann-varmepumpe i eneboligen sin i Sandefjord. Oljefyren var defekt og noe måtte gjøres før vinteren. Med et foreslått forbud mot fossil fyring inne til behandling i tillegg, var dette enda et argument for å gå over til varmepumpe.

Trygg, effektiv og fremtidsrettet løsning

Det som var viktig for meg var at jeg fikk installert en trygg, effektiv og fremtidsrettet varmepumpeløsning som huset varmt og dekker varmtvannet vi bruker i familien. Jeg så på flere løsninger, men for oss ble valget enkelt. Jeg skjønte for at Energiverket kunne sine saker, de var proffe gjennom hele prosessen fra befaring til installasjon. Valget mitt falt til slutt på en NIBE F1145 bergvarmepumpe, som dekker behovene for både boligvarme og varmtvann. Energiverkets avdeling i Sandefjord stod for hele prosessen.

Reduserte oppvarmingskostnadene betraktelig

Jeg er selvfølgelig opptatt av miljøet, men miljøaspektet alene var ikke avgjørende for installasjonen. Det var at anlegget drifter oppvarmingen av huset på best mulig måte, til en lavest mulig kostnad. Det at boligen ikke lenger er avhengig av fossilt brensel er selvfølgelig også veldig positivt. Jeg har redusert oppvarmingskostnadene mine betraktelig, og helt i tråd med det Energiverket forespeilet meg. Besparingen går til husholdningen, noe som gir mer penger å rutte med.

Anbefaler gjerne Energiverket videre

Jeg vil også fremheve at installasjonen gikk helt smertefritt og at montøren var svært faglig dyktig og profesjonell i sin fremtreden. Terje Evensen anbefaler gjerne Energiverket AS for de som ønsker å installere et moderne og energieffektivt vannbårent anlegg i sin bolig.